Srečanje s projektnimi partnerji projekta ASTAHG v Trentu

Konec meseca maja je v Italiji v mestu Trento potekalo drugo srečanje projektnih partnerjev projekta ASTAHG-Mednarodno upravljanje aktivnega in zdravega staranja v alpskem prostoru.

Konec meseca maja je v Italiji v mestu Trento potekalo drugo srečanje projektnih partnerjev projekta ASTAHG - Mednarodno upravljanje aktivnega in zdravega staranja v alpskem prostoru.

Srečanja so se udeležili partnerji iz petih držav. Tokrat je bil gostitelj srečanja vodilni partner[1]. Iz Avstrije so se srečanja udeležili predstavniki Evropskega centra za politiko socialnega varstva in raziskave ter Center za etiko in raziskave revščine na Univerzi v Salzburgu, iz Švice Ženevska mednarodna mreža o staranju, iz Francije predstavnik Poklicne mreže ponudnikov storitev domače oskrbe v francoski pokrajini Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Iz Slovenije pa sta se sestanka udeležili predstavnici Nacionalnega inštituta za javno zdravje Andreja Mezinec in Mojca Gabrijelčič Blenkuš.

 
 

 

Srečanje je bilo namenjeno pregledu opravljenih aktivnosti v preteklem obdobju, predstavitvi novih idej in iskanju rešitev nastalih izzivov. Vsi partnerji sledijo cilju projekta in sicer »izboljšati regionalne politike aktivnega in zdravega staranja (AHA) ter olajšati prenos inovacij in pobud v alpskem prostoru«. Poglavitni cilj projekta je spodbuditi lokalne oblasti k oblikovanju pobud in spodbujanju inovacij s področja aktivnega in zdravega staranja (AHA) v odmaknjenih področjih alpskega prostora. Predstavnici NIJZ sta predstavili Indeks staranja v  Sloveniji tako po občinah, kot po posameznih statističnih regijah (Slika 1 ). Prav tako sta predstavili primerjalni piramidi prebivalstva izbranih občin, ki smo jih vključili v ASTAHG projekt, za leti 1999 in 2018. Iz Severnoprimorske regije so vključene občine Bovec, Tolmin in Kobarid iz Gorenjske pa občine Kranjska Gora, Jesenice, Bohinj, Bled, Tržič, Cerklje in Jezersko (Slika 2).  

 

Slika 2: Slika 2: Primerjava prebivalstvenih piramid posameznih občin alpskega področja (Projekt ASTAHG) med letoma 1999 in 2018.

 

Predstavili sta tudi delež starejših prebivalcev, starih 80 let in več (Slika 3). Po podatkih Statističnega urada RS je bil delež prebivalcev, starih 80 let in več, najvišji v občini Kranjska Gora (7,7 %),  sledijo ji občine Bohinj (7,3 %)  Tolmin (7,2 %) in   Kobarid ter Bovec (6,8 %).

Slika 3: Slika 1: Delež prebivalcev, starih 80 let in več, v izbranih občinah v letu 2018 (vir: SURS)

 

V drugem delu je NIJZ predstavil metodologijo dela z deležniki za povezovanje sektorjev na temo staranja, ki je bila že predhodno razvita v okviru projekta AHA.SI, s projektom ASTAHG pa to metodo uspešno nadgrajuje.  

Vsak izmed partnerjev je v dveh dneh, kolikor je srečanje potekalo, podal svoj prispevek na temo Aktivnega in zdravega staranja v odmaknjenih področjih AS.  Vsi skupaj pa smo sodelovali tudi na prvem srečanju Transnational  Governance Borda, ki je namenjen predhodno identificiranim deležnikom AHA iz vseh petih držav.

Prestavnica avtonomne pokrajine Trento - Oddelek za zdravje, socialo in solidarnost, nam je med drugim predstavila tudi njihovo sodelovanje v projektu digitalLIFE4CE. Več si lahko ogledate na naslednji povezavi.  

 

[1] Italija predstavnica Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine, Znanstveni park AREA, Dolomitska zdravstvena ustanova št. 1 ter Avtonomna pokrajina Trento - Oddelek za zdravje, socialo in solidarnost

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.