Srečanje deležnikov v okviru projekta ASTAHG

Nacionalni inštitut za javno zdravje je 2. decembra organiziral drugo srečanje deležnikov v okviru projekta ASTAHG (Alpine Space Transnational Governance of Active and Healthy Ageing). Projekt podpira program Interreg Alpine Space, ki ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in  se je pričel leta 2018. Nacionalni inštitut za javno zdravje je eden od devetih projektnih partnerjev iz petih držav (več na naslednji povezavi).

V preteklem letu projekta ASTAHG smo partnerji projekta izpostavili, da se je potrebno nujno odzvati na razmere na odmaknjenih področjih Alpskega sveta, predvsem na področju staranja prebivalstva. Odmaknjenim področjem je potrebno nameniti večjo skrb, boljšo dostopnost do storitev, okrepiti skupnost ter poskrbeti, da ostanejo ti kraji privlačni, tako za življenje kot za delo.

Slika 1: Drežnica, Foto: Lucija Benko

 

Srečanje je  pod naslovom “SUPPORTING OLDER PEOPLE IN REMOTE AREAS IN THE TIME OF COVID19”  je potekalo v angleškem jeziku (več na naslednji povezavi). Udeležilo se ga je  92 udeležencev iz različnih držav, predvsem Italije, Francije, Španije, Avstrije,  Indije, Velike Britanije in Slovenije, predstavljali pa so različne organizacije.

Namen srečanja je bil slediti glavnemu cilju projekta (več na naslednji povezavi) in skupaj s projektnimi partnerji  in gosti oblikovati dan namenjen aktivnemu in zdravemu staranju, s posebno noto,  pomoč starejšim v odmaknjenih področjih v času COVID-19.

Interaktivni del srečanja je bila okrogla miza, katero je moderirala dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš. Z okroglo mizo smo želeli nadgraditi našo analizo dela z deležniki, ki smo jo izvedli v  prvem letu projekta (Vprašalnik razvit skupaj s Fakulteto za družbene vede izveden preko 1-ka spletnega programa). Na okrogli mizi so sodelovali  ga.  Anita Bregar, Center za socialno delo Jesenice, kot predstavnica sociale. Župan Občine Tolmin g. Uroš Brežan, kot predstavnik regijske politike, ga. Eva Pejić predstavnica mladih in je zaposlena zdravstvenem domu Tolmin  ter predstavnik gospodarstva in regijskega razvoja direktor Posoškega Razvojnega centra g. Simon Škvor. Na koncu je refleksijo na diskusijo podal dr. Luka Kronegger, Fakulteta za družbene vede.

Slika 2: Slika omizja

Poseben pridih konferenci so podali povabljeni gostje iz Indije in Velike Britanije, kateri so podali njihove vidike na situacijo COVID-19.

V sklopu dogodka je potekalo tudi 3 srečanje Transnational Governance Board (TGB), katerega je vodil vodja projekta Gian Matteo Apuzzo, Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina.

Dogodek smo zaključili z zahvalo vsem zdravnikom, medicinskim sestram in drugim delavcem, ki delajo v prvih vrstah, te svetovne krize.

Več o poročilu z dogodka najdete na naslednji povezavi. 

Strinjali smo se, da  »v tem izzivu ni zmagovalcev in ne poražencev, skupaj lahko naredimo več« zato se NIJZ ASTAHG delovna skupina Andreja Mezinec, Monika Robnik Levart, Ria Jagodic in Mojca Gabrijelčič Blenkuš  vsem soustvarjalcem in udeležencem najlepše zahvaljujejo!

Slika 3: NIJZ ASTAHG delovna skupina

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.