Integracija geriatrične oskrbe starejših

Naslov projekta: Integracija geriatrične oskrbe starejših

Opis projekta: Projekt »Integracija geriatrične oskrbe starejših« bo implementiral ukrepe, ki z upoštevanjem demografskih sprememb prispevajo k zagotavljanju kakovostne zdravstvene oskrbe, podaljšanju zdravih let življenja, vplival pa bo tudi na dolgoročno finančno vzdržnost sistema. S predvidenimi izvedenimi delovnimi nalogami v okviru projekta se bo prispevalo k optimizaciji zdravstvene oskrbe starejših, nadgradnji in krepitvi kompetenc zaposlenih v zdravstvenem in socialnem sektorju, povezovanju zdravstva in socialnega varstva z namenom čim daljšega bivanja starejših v domačem okolju kot to predvideva Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025 »Skupaj za družbo zdravja«. Poleg krepitve kompetenc strokovnjakov na različnih področjih bo z implementacijo aktivnosti opolnomočili tudi starejše same kot tudi njihove neformalne oskrbovalce oziroma laično javnost, saj bodo vsebine z uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij dostopne brez finančnih in časovnih omejitev.

Organizacijska struktura projekta je sledeča:

  • Delovni paket 1 (DP1): Koordinacija
  • Delovni paket 2 (DP2): Evalvacija
  • Delovni paket 3 (DP3): Diseminacija
  • Delovni paket 4 (DP4): Klinična obravnava, polifarmacija in ustno zdravje
  • Delovni paket 5 (DP5): Nadgradnja kompetenc za obravnavo prehranskih vsebin
  • Delovni paket 6 (DP6): Telesna dejavnost
  • Delovni paket 7 (DP7): Nadgradnja kompetenc za obravnavo duševnega zdravja
  • Delovni paket 8 (DP8): Spremljanje in sistemsko urejanje

Dodana vrednost projekta:

Dodana vrednost projekta se bo kazala v povezovanju strokovnih kadrov, ki sodelujejo pri oskrbi starejše (geriatrične) populacije, prav tako pa bo, z nadgradnjo kompetenc laične javnosti, zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu ter drugih, ki prihajajo v stik s starajoče se populacijo, projekt prispeval k boljši oziroma učinkovitejši oskrbi starejših pri izvajanju dolgotrajne oskrbe in oskrbi, ki omogoča ohranjanje ali izboljšanje posameznikovih osnovnih funkcij, kakovosti bivanja ter ohranjanje avtonomije.

Pričakovani rezultati in gradiva

V skladu s slovenskim načrtom za okrevanje in odpornost, ki obravnava številne izzive povezane z dostopnostjo, kakovostjo in dolgoročno finančno vzdržnostjo zdravstvenega sistema, bomo za različna področja, navezujoča se na geriatrično oskrbo starejših, izvedli izobraževanja za zaposlene v zdravstvu in socialnem varstvu ter druge, ki prihajajo v stik s starajoče se populacijo, pri čemer zasledujemo cilj izobraziti vsaj 600 udeležencev. V času projektnih aktivnosti bodo poleg izobraževanj za nekatera obravnavana področja nastale smernice oziroma predlogi smernic za optimizacijo sistemskega pristopa obravnave geriatrične populacije, kompetenčni modeli in nenazadnje različna gradiva namenjena tako laični kot tudi strokovni javnosti.

Trajanje projekta: 15 .9. 2022-15. 9. 2026

Nosilna organizacija: Nacionalni inštitut za javno zdravje (National Institute of Public Health - NIJZ)

Končna prejemnika: NIJZ in MZ

Vrednost projekta: Skupna vrednost projekta je 3.024.729,38 EUR z DDV. Projekt se financira iz evropskih sredstev v okviru Načrta za okrevanje in odpornost v višini 2.800.000 EUR. DDV se financira iz proračuna Republike Slovenije v višini 224.729,38 EUR.

Financiranje: Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja: Zdravstvo in socialna varnost, komponente 1: Zdravstvo (C4 K1), naložbe: Krepitev kompetenc kadrov v zdravstvu za zagotavljanje kakovosti oskrbe, projekt: Integracija geriatrične oskrbe starejših.

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.