Vseslovenska akcija »Pokloni čas, polepšaj dan«

Kdaj bo akcija potekala?

Vseslovenska akcija »Pokloni čas, polepšaj dan« bo intenzivneje potekala med 29. septembrom in 1. oktobrom 2023, ko praznujemo mednarodni dan starejših. S krepitvijo sodelovanja in solidarnosti med ljudmi različnih starosti želimo spodbujati njihovo medsebojno razumevanje ter tako presegati stereotipe, predsodke in diskriminacijo do starejših in tudi mlajših družbenih skupin. Akcija se pridružuje Nacionalnemu mesecu skupnega branja 2023 (NMSB 2023).

Kaj si z akcijo želimo?

Z akcijo »Pokloni čas, polepšaj dan« bi radi starejše (65+), še posebej tiste starejše, ki so sami in osamljeni, povabili k vključevanju v različne aktivnosti s pridihom kulture, kjer bo v ospredju knjiga in skupno branje. Spodbuditi želimo medgeneracijsko sodelovanje ter prispevati k medsektorskemu povezovanju v lokalni skupnosti, pa tudi širše.

Aktivnosti so lahko raznolike: npr. organizirani obiski otrok iz vrtcev in učencev iz šol v domovih za starejše občane (DSO), organizirano medgeneracijsko branje ter številne druge kulturne dejavnosti v DSO-jih (ustvarjalne delavnice, poslušanje radijskih iger …). Starejše lahko povabimo na kulturne in druge družabne dogodke v bližnjo šolo, splošno knjižnico ali kulturni dom. Otroci v vrtcih in šolah lahko pripravijo sporočila ali likovna dela, ki jih prostovoljci ali izvajalci patronažnega varstva prenesejo v DSO oziroma na dom starejše osebe.

Z različnimi aktivnostmi lahko poglabljamo medgeneracijsko sodelovanje, krepimo socialne veščine vseh sodelujočih in prispevamo h krepitvi duševnega zdravja starejših ter k solidarnosti in sožitju v družbi.  

Z akcijo si prizadevamo povezati različne generacije in različne deležnike: vrtce, šole, knjižnice, muzeje in druge kulturne ustanove, DSO, dnevne centre za starejše, medgeneracijske centre, zdravstvene ustanove ter različna humanitarna, kulturna ter druga društva in ustanove (kot npr. Karitas, Rdeči križ, ZDUS, Univerza za tretje življenjsko obdobje).

Komu je akcija namenjena?

Akcija je namenjena vsem generacijam, ki želijo polepšati dan tako mlajšim kot starejšim, posebej pa z njo nagovarjamo starejše (65+), saj 1. oktobra obeležujemo mednarodni dan starejših.

Vsi organizatorji si bomo prizadevali, da bo akcija trajneje zaživela v lokalnih skupnostih in postala tudi tradicionalna dejavnost NMSB.

V akciji »Pokloni čas, polepšaj dan« dajemo poudarek:

  • medsektorskemu povezovanju v lokalnih skupnostih;
  • medgeneracijskemu sodelovanju in povezovanju;
  • skupnemu branju in drugim kulturnim dejavnostim, ki jih povežemo s knjigami (pripovedovanje, poslušanje radijskih iger …).

 

Generalna skupščina Združenih narodov je pred petinsedemdesetimi leti sprejela Splošno deklaracijo o človekovih pravicah. Napisali so ga predstavniki z vsega sveta z različnimi pravnimi, kulturnimi in jezikovnimi ozadji in je prvi dokument, ki artikulira temeljne človekove pravice, ki naj bi bile univerzalno zaščitene. Kot priznanje za ta mejnik in pogled v prihodnost, ki izpolnjuje obljubo, da bo zagotovila, da bodo vsi ljudje, vključno z vsemi starejšimi, v celoti uživali svoje človekove pravice in temeljne svoboščine, se bo letošnja obeležitev mednarodnega dneva starejših Združenih narodov osredotočila na temo »Izpolnjevanje obljub Splošne deklaracije človekovih pravic za starejše osebe: med generacijami« (originalno: “Fulfilling the Promises of the Universal Declaration of Human Rights for Older Persons: Across Generations”).

 

Z akcijo prispevamo tudi h krepitvi socialnih veščin, prostovoljstvu, strpnosti, ustvarjalnosti, razbijanju stereotipov, humanosti, druženju, preprečevanju sedenja pred zasloni in koristnejši izrabi časa (nekemičnih zasvojenosti). Posebno pozornost namenjamo tudi ranljivim skupinam (gibalno oviranim, slepim in slabovidnim …).

 

Kako se lahko pridružim?

Vabljeni vsi, ki želite pokloniti čas starejši osebi. K ciljem akcije lahko prispeva vsak po svoje. Pridružite se aktivnostim organizatorjev v vašem okolju, ali pa si sami “zamislite” aktivnost in z njo poklonite čas starejši osebi. Med koristnimi povezavami na dnu novice pa lahko najdete primer osnutka kartonke za risbico ter kartice z mislimi katere so že prispevali mlajši za namen letošnje obeležitve.

Do načrta priporočenih aktivnosti lahko dostopate tu:

Že vpisane aktivnosti lahko najdete na naslednji povezavi.

Kam lahko zabeležim svojo aktivnost?

Svojo aktivnost, tako posamično kot ustanova, lahko zabeležite preko naslednje povezave ali QR kode.

Kdo podpira akcijo?

V okviru NIJZ akcijo trenutno podpirajo mreža Zdravih šol in Zdravje v vrtcu, Zdrava mesta ter patronažno varstvo. Akcijo podpirajo številni partnerji in podporniki: Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za solidarno prihodnost, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Javna agencija za knjigo RS, Mestna knjižnica Kranj, Andragoški center Slovenije, Slovenska sekcija IBBY, Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS, Združenje splošnih knjižnic, Zveza društev upokojencev Slovenije in drugi.

Predsednica Republike Slovenije, dr. Nataša Pirc Musar, je ob dnevu medgeneracijske solidarnosti pozvala domove za starejše in šole k sklenitvi sodelovanja, ki bi spodbujalo učence, da del prostega časa namenijo medgeneracijskemu branju. Izraža pa tudi podporo akciji »Pokloni čas, polepšaj dan«:

»Vsaka generacija ima svoj pomen, je enako potrebna in dragocena. Le vse generacije skupaj pa lahko prispevajo k napredku in dostojnemu življenju za vse. Zato si želim, da bi se spoštovanje in medsebojna pomoč med generacijami širila v vsa okolja, vsak dan v letu. Tudi skozi akcijo Nacionalnega inštituta za javno zdravje »Pokloni čas, polepšaj dan«, ki jo zaradi njenega humanega poslanstva vsekakor močno podpiram.

Medgeneracijsko branje je dragocena oblika druženja in najboljše zdravilo proti osamljenosti in socialni izključenosti, tako mladih kot starejših. Na današnji pomemben dan zato pozivam vse domove starejših in osnovne ter srednje šole k sklenitvi sodelovanja, ki bi spodbujale učence, da del prostega časa namenijo medgeneracijskemu branju. Zavedati se moramo, da bodo starejši bolj zdravi, če bodo uresničene tudi njihove potrebe po druženju, socialnih stikih, kulturi, ustvarjalnosti.

Tudi staromrzništva bo manj, če se bomo mladi in starejši več družili in si predajali modrosti, znanje in druge veščine. Zato, veselo na delo.«

Več na naslednji spletni strani.

Akcijo smo najavili 29. aprila na evropski dan medgeneracijske solidarnosti. Več na naslednji povezavi. 

Informacije:

E: aha.si@nijz.si

 

Partnerji akcije »Pokloni čas, polepšaj dan«:

 

Koristne povezave podpornikov akcije ter druge informacije:

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.