Vlada Republike Slovenije je sprejela strategijo dolgožive družbe

Vlada Republike Slovenije je julija 2017 sprejela strategijo dolgožive družbe, pri priprave katere so bili kot podlage upoštevani tudi izdelki projekta AHA.SI. Strateški dokument v viziji, temeljnih ciljih in štirih stebrih prinaša odgovore na demografske izzive, ki čakajo našo družbo že danes in še bolj v prihodnosti.

 

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.