V kateri državi se je najlepše starati? Slovenija v prvi tretjini med najbolj razvitimi v svetu

Na lestvici Global Age Watch Index 2015, ki jo je 9. septembra 2015 objavila mednarodna organizacija Help Age International, je za staranje najbolj prijazna država Švica, pred Norveško, Švedsko, Nemčijo in Kanado.

Indeks je sestavljen iz štirih dimenzij: varnost prihodkov, zdravstveno stanje, zaposlitev in izobraževanje ter zagotavljanje ugodnega okolja Slovenija. Slovenija je zasedla 26. mesto med 96 državami sveta, kar predstavlja napredek glede na leto 2014, ko je zasedla 29. mesto in nižjo uvrstitev kot leta 2013, ko je zasedla 20. mesto.Na lestvici Global Age Watch Index 2015, ki jo je 9. septembra 2015 objavila mednarodna organizacija Help Age International, je za staranje najbolj prijazna država Švica, pred Norveško, Švedsko, Nemčijo in Kanado. Indeks je sestavljen iz štirih dimenzij: varnost prihodkov, zdravstveno stanje, zaposlitev in izobraževanje ter zagotavljanje ugodnega okolja Slovenija. Slovenija je zasedla 26. mesto med 96 državami sveta, kar predstavlja napredek glede na leto 2014, ko je zasedla 29. mesto in nižjo uvrstitev kot leta 2013, ko je zasedla 20. mesto. Slovenija je vsa leta najbolje uvrščena pri dimenziji zagotavljanje ugodnega okolja (7. mesto), ki upošteva kako varno se počutijo seniorji, njihovo družbeno povezanost s svojim okoljem, državljanske svoboščine v smislu, koliko nadzora imajo nad svojim življenjem, zanima jih tudi dostopnost javnega prevoza. Sorazmerno visoko se je Slovenija uvrstila pri varnosti prihodkov (25. mesto), nekaj slabše pri zdravstvenem stanju (38. mesto). Slovenija se vsa leta najslabše uvršča pri zaposlitvi in izobraževanju (79. mesto), kjer je predvsem problematična nizka stopnja delovne aktivnosti med prebivalci starosti 55-64 let. To kaže, da je človeški potencial prebivalstva starejšega od 54 let v Sloveniji zelo slabo izkoriščen. V okviru prihodnje strategije aktivnega in zdravega staranja bo potrebno sprejeti ukrepe, ki sovpadajo z vsemi štirimi dimenzijami staranja, še posebno pozornost pa bo potrebno posvetiti ukrepom, ki bodo izboljšali izkoristek obstoječega človeškega kapitala, kar bo zahtevalo spodbujanje podaljšanega zaposlovanja in odloženega upokojevanja.  

Dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja.

Šestindvajseto mesto na lestvici Global Age Watch Index 2015 je za nas dobra uvrstitev, saj z njim sodimo v zgornjo tretjino držav.  Petindvajseto mesto na področju Income security odraža, da kljub prisotnim težavam živimo v mirni, varni, socialni in demokratični družbi. Health status kazalniki so s pričakovanimi leti življenja in zdravega življenja pri 60. letu le posredno zdravstveni. Na obeh nismo slabi, nas pa na psihološkem področju tiščita navzdol splošno nezadovoljstvo in negativizem. Kako razložiti ogromno razliko med sedmim mestom na Enabling environment, kjer smo v špici sveta in devetinsedemdesetem na Capability, kjer smo še celo med dvajsetimi vzhodnjaki skoraj najslabši? To že po naravi stvari ne gre skupaj.  Že res, da je zaposlenost starejših slovenskih državljanov med najnižjimi, zagotovo pa je njihov izobrazbeni potencial močno podcenjen. Ta ocena se ne zdi realna. Vsekakor pa je aktivno staranje velik politični cilj bodočnosti. Za daljnovidno politiko je daljše življenje razvojna spodbuda, pri nas pa še kar razpravljamo o problemih starajoče se družbe. Global Age Watch Index 2015 je s prikazanimi kazalniki za Slovenijo pohvala in svarilo hkrati.

Dr. Božidar Voljč, Emonicum.


Izjava vodje projekta Dr. Mojce Gabrijelčič Blenkuš

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.