Študijski obisk EuroHealthNet-a v Ljubljani

Nacionalni inštitut za javno zdravje je od 4. do 6. julija gostil študijski obisk EuroHealthNet-a (http://eurohealthnet.eu/), ki so se ga udeležili strokovnjaki nacionalnih inštitutov iz Grčije, Madžarske, Nizozemske Poljske, Portugalske in Škotske ter predstavniki družbenih dejavnosti iz mestnih okrožij Rige in Kenta.

Prikazali smo jim, kako smo v Sloveniji izvajali medsektorski projekt Aktivno in zdravo staranje, saj je Slovenija primer dobre prakse na tem področju v EU – predvsem glede vključevanja deležnikov. Prav tako smo lahko zadovoljni, da so priporočila (http://www.staranje.si/aha-si/izdelki-projekta-project-outputs), ki smo jih skupaj pripravili projektni partnerji in deležniki, v praksi uporabljena v procesu priprave strategije dolgožive družbe, ki intenzivno poteka prav v teh mesecih. Gre za enega boljših primerov uporabe projektnih izdelkov v pripravi strateških dokumentov, zato smo bili v okviru mreže EuroHealthNet izbrani za gostitelje tokratnega študijskega obiska.

Priprava projektnih priporočil je potekala v skladu s pristopom promocije zdravja ter zdravja v vseh politikah, ki smo ga v sodelovanju z EuroHealthNetom razvijali v zadnjem desetletju. Več o pristopu si lahko preberete na (http://www.nijz.si/sl/publikacije/vsevladni-pristop-za-zdravje-in-blaginjo-prebivalcev-in-zmanjsanje-neenakosti-v-zdravju).

V sredo, 6. julija 2016, je Nacionalni inštitut za javno zdravje povezal srečanje dveh mrež, EuroHealthNet-a in SZO mrežo regij za zdravje ter v soorganizacji z Ministrstvom za zdravje, Svetovno zdravstveno organizacijo – pisarno za Slovenijo, EuroHealthNet-om in Centrom za zdravje in razvoj iz Murske Sobote pripravil obeležitev 30. obletnico Ottawske deklaracije o promociji zdravja Svetovne zdravstvene organizacije. Deklaracija iz leta 19986 pomeni temeljni premik v razumevanju delovanja na področju javnega zdravja, saj paradigmo bolezni zamenja za paradigmo zdravja in blagostanja. Fokus od bolezni in dejavnikov tveganja pri posamezniku, v njegovem relativno ozkem lokusu kontrole, obrača na javne politike, aktiviranje skupnosti, ustvarjanje podpornih okolij za zdravje, zagovorništvo zdravja v skupnosti, mobiliziranje in participativnost in opolnomočenje ljudi, da prevzamejo nadzor nad svojim zdravjem in kvaliteto življenja. Spodbuja tudi zdravstveni sistem oziroma zdravstvene organizacije, da naredijo tovrstni premik v temeljih svojega delovanja.

Na srečanju, smo v sodelovanju z evropskimi kolegi osvetlili sedanje in prihodnje izzive, ki izhajajo iz Ottawske deklaracije. Prikazali smo tudi domače in tuje dobre prakse medsektorskega sodelovanja – poleg projeta AHA.SI, ki je izjemno lep primer implementacije promocijskih načel Ottawske deklaracije, so svoje dobre prakse predstavili tudi kolegi iz Grčije, Nizozemske in Škotske. Pania Karnaki iz grškega Prolepsisa je predstavila program E-Capacit, ki se ukvarja z izobraževanjem zdravstvenih delavcev za delo pri promociji zdravja starejših delavcev. Karin Proper iz nizozemskega RIVM je predstavila program »Healthy In«, s katerim pomagajo lokalnim skupnostim okrepiti  pristope za zmanjšpevanje neenakosti med svojimi prebivalci (več na http://www.gezondin.nu/aanbod/programma-gezond-in). John Howie iz Škotskega NHS je predstavil  program »Place standard« (http://www.placestandard.scot/#/home in orodja, ki jih uporabljajo v lokalnih skupnostih v vseživljenjskem poteku, od priprave argumentov za ukrepanje, do definiranja politik in praktičnih aktivnosti na terenu. Vsi trije prikazani primeri dobrih praks so dobro odsevali duha Ottawske deklaracije in so navdušili udeležence.

Strokovno srečanje je bilo dobra priložnost za osvežitev znanja in pridobivanje novih informacij o tem kje in kako lahko v današnjem kompleksnem svetu uporabljamo temeljne principe promocije zdravja za izboljšanje zdravja in povečanje kvalitete življenja ljudi in skupnosti. Posebej smo zadovoljni, da smo na srečanju dali besedo mladim, ki so razmišljali o tem, kako v današnjem kompleksnem svetu lahko uporabljamo načela Ottawske listine. Mladi so razmišljujoči, kritični in proaktivni. Njihove predloge bomo objavili na spletni strani NIJZ in jih vključili v načrtovanje naših prihodnjih aktivnosti. 

                                  

 

 

 

 

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.