Spodbujanje digitalne zdravstvene pismenosti za digitalno prihodnost Evrope

Priča smo zelo hitrim digitalnim spremembam na svetovni ravni. Lahko rečemo, da digitalizacija, ki smo ji priča vpliva na vse starostne skupine in sfere našega življenja. Digitalizacija nam omogoča vsakodnevni dostop do informacij/dezinformacij. Korenito vpliva na spremembe družbenih struktur in načina življenja. Zaradi močnega vpliva digitalne komunikacije in medijske infrastrukture se tradicionalne domene družbenega življena hitro spreminjajo. 

Nove digitalne tehnologije ponujajo obetavne rešitve za številne dolgoletne izzive zdravstvenega sistema, kot sta trajnost in dostopnost. Predstavljajo pa nam tudi nove izzive/probleme. Zdravstvena pismenost je pomembna determinanta zdravja za vse skupine prebivalstva.

»Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) podpira prizadevanja Evropske komisije, da se digitalni zdravstveni pismenosti v okviru agende e-zdravje nameni pomembna prednostna vloga«[1].

Digitalizacija preoblikuje tako javno zdravje, zdravstvene sisteme in zdravstvene informacije, ki jih prejemamo – pa tudi način, kako jih sprejemamo in razumemo. Pri tem se nam pojavlja vprašanje »Kako lahko krmarimo po teh spremembah na načine, da nikogar "ne izpustimo". Naši zdravstveni in socialni sistemi doživljajo hitro digitalno preobrazbo, ki jo je še bolj pospešila pandemija COVID-19.

Prav pandemija COVID-19 je odprla marsikateri izziv na področju zdravstvene pismenosti in digitalizacije, še najbolj pa med ranljivimi skupinami (dostopnost do zdravnika in posledično zdravil, napotnic, fizioterapevta…). V času pandemije je dostopnost do storitev in zdravstvene oskrbe, sploh za ranljive skupine in živeče na odmaknjenih področjih, bila omejena, hkrati pa se je povečala tudi socialna izključenost[2].

Vir: FreePik (https://www.freepik.com/free-photo/health-wellness-digital-tablet-concep...)

»EESO poudarja, da različne generacije potrebujejo različne pristope za izboljšanje digitalne zdravstvene pismenosti, odvisno od tega, koliko uporabljajo digitalna orodja v vsakdanjem življenju. V razvoj digitalnih informacijskih virov je treba vključiti državljane vseh starostnih skupin, kultur in različnih vrst invalidnosti ter migrante. Osredotočiti bi se bilo treba na ljudi starejše generacije, katerih dobro počutje in zdravstveno varstvo se vse pogosteje obravnavata«1. Poleg tega je za prenos znanja o uporabi e-tehnologije za starejše potrebno ustvariti uspešen tim z dobrimi idejami.

Tudi Svetovna zdravstvena organizacija opozarja na hitro rastočo digitalizacijo. Pripravila je skupaj s partnerji globalno strategijo 2020-2025 za digitalno zdravje. Namen globalne strategije za digitalno zdravje je spodbujati zdravo življenje in dobro počutje za vsakogar, povsod in v vseh starostih.[3]

Družbeno-ekonomske razlike ter različne ravni izobrazbe in spretnosti lahko vodijo do „digitalnih ločnic“, ki zmanjšujejo prevzem takšnih novih tehnologij, pa tudi njihovo pošteno in pravično uporabo. Če naj bi bil evropski digitalni prehod uspešen, mora delovati za vse, so podarili na konferenci, ki je potekala v okviru EuroHealthNet z naslovom »Promoting Digital Health Literacy for Europe’s Digital Future [4].

Vir: EHN (https://eurohealthnet.eu/wp-content/uploads/publications/2021/annualsemi...)

V torek, 7. decembra, je v živo potekal letni seminar

V treh interaktivnih sejah so raziskali naslednje teme:

  • Digitalni ekosistemi, osredotočeni na osebo, znotraj integriranih socialnih in zdravstvenih sistemov. Ne smemo pričakovati, da se bodo ljudje prilagajali sistemom; namesto tega bi se morali sistemi prilagajati ljudem. Toda kako zgraditi te socialne in zdravstvene sisteme, osredotočene na ljudi?
  • Vpogledi iz najsodobnejših raziskav za izboljšanje digitalne zdravstvene pismenosti. Kje smo zdaj in kam bi morali iti od tu, da bi zmanjšali neenakosti v zdravju?
  •  Vloga sodobnih medijev: uporaba družbenega trženja – in družbenih medijev – za promocijo in zaščito zdravja. Sodobne tehnologije in mediji nam omogočajo dostop do informacij brez primere. Vendar pa moramo zagotoviti, da spodbujamo varnejšo uporabo interneta za vse, zlasti za mlajšo generacijo, in izostriti zahtevane veščine za "*prerezati hrup" in boj proti dezinformacijam in zavajajočim poslovnim praksam, ki bi lahko na koncu imele škodljive učinke na  javno zdravje. Kako se lahko premikamo po tej novi informacijski pokrajini? Kako lahko zaščitimo zdravje ljudi pred »nezdravim« oglaševanjem in nevarnimi spletnimi prostori?

Ob tem je bil med seminarjem predstavljen novoustanovljeni TWIG (Thematic working interest group) na temo Social Marketing to Tackle Addictions (SOMAD). Sodelavke iz Santè Publique France in Trimbos Institute for Mental Health iz Nizozemske, ki vodijo TWIG, so predstavili vizijo, namen in cilje TWIGa ter povabili k sodelovanju še druge države članice. Predstavile so, kakšna je vloga SOMAD TWIGa v kontekstu digitalne zdravstvene pismenosti in zavajajočega trženja ter kako identificirati potrebe in preference ljudi z nizko zdravstveno pismenostjo in opredeliti za njih relevantne kanale za informiranje. Namen TWIGa bo tudi delitev dobrih praks in izkušenj med sodelujočimi partnericami v mreži EuroHealthNet.

Več v posnetku seminarja, ki je dostopen na naslednji povezavi.

Ob tem opozorimo, da smo 12. decembra obeležili Univerzalni dan zdravstvenega zavarovanja. Na ta dan se preveri napredek in odkrivanje vrzeli pri zagotavljanju, da lahko vsakdo povsod dostopa do zdravstvene oskrbe, ki jo potrebuje, v bližini kraja, kjer živi, ​​ ne da bi zapadel v finančne težave. Na ta dan v državah preverimo, kako doseči stalen, konkreten napredek v smeri pravičnejšega in bolj zdravega sveta.[5] WHO bo objavila najnovejše podatke o univerzalni zdravstveni pokritosti, ki poudarjajo vpliv COVID-19 na zdravstvene sisteme in storitve po vsem svetu ter prikazujejo, kako se države s tem spopadajo. Digitalna zdravstvena pismenost je pomemben del te zgodbe.

Ker ima digitalizacija velik vpliv na naš način življenja, je pomembno, da o njej spregovorimo!

 

 

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.