Spletni informacijski center za integrirano oskrbo in nove modele oskrbe

Generalni direktorat Evropske komisije za zdravje in varnost hrane (DG SANTE) razvija spletni informacijski center za integrirano oskrbo in nove modele oskrbe (DG SANTE's online resource centre for Integrated Care and New Care Models). 

Namen spletnega informacijskega centra je ponuditi strukturiran referenčni prostor - »vozlišče« - kjer bodo organi zdravstvenega varstva in druge zainteresirane strani lahko hitro, brez težav, našli razpoložljiva znanja in orodja, s katerimi bodo lahko zgradili oziroma dopolnili svoje znanje in izkušnje ter se usposobili za izvajanje integrirane nege in novih modelov oskrbe. 

DG SANTE bo spletni informacijski center za integrirano oskrbo in nove modele oskrbe, v kratkem, vzpostavil na svoji spletni strani (http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/). Na spletni strani bo možno najti številne primere dobrih praks in pristopov, zbranih iz vseh ključnih na EU ravni potekajočih projektov.

Komisija je zaznala, da gre za zahtevno področje in da dobre prakse državam lahko pomagajo pri napredku v definiranju in organizaciji integrirane dolgotrajne oskrbe. Tudi v Sloveniji že več kot desetletje iščemo rešitve za integrirano dolgotrajno oskrbo in v letu 2017 sta resorni ministrstvi, to sta Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ob podpori stroke in zainteresiranih deležnikov, naredili pomembne korake v smeri ureditve stanja in sprejema ustrezne zakonodaje. NIJZ je s svojimi območnimi enotami pripravil posnetek stanja o stališčih v povezavi s staranjem, zdravjem in blagostanjem v lokalnih skupnostih in na različnih dogodkih povezoval deležnike na regijskem nivoju (več na http://www.staranje.si/aktualno/javnozdravstveni-pristopi-v-medsektorski...). NIJZ tudi sicer aktivno sledi in sodeluje v procesu sprejemanja in sedaj uveljavljanja Strategije dolgožive družbe za Slovenijo, ki jo je julija letos sprejela vlada 
(http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/kratke_analize/...).

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.