Projekt AHA.SI predstavljen na 1. regijskem srečanju v Novi Gorici

Na goriškem se je 24. 11. 2015 odvijalo 1. Regijsko srečanje »Izzivi staranja v novogoriški regiji. Srečanje je bilo namenjeno predhodno identificiranim deležnikom, ki so bili prepoznani  kot ključni informatorji  v novogoriški regiji, z dobrim vpogledom v življenje, obstoječo problematiko in potrebe starejših odraslih na regijski ravni, ki jih zanima staranje. 

Srečanje se je odvijalo s ciljem zavedati se ter spregovoriti o pomenu aktivnega in zdravega staranja, predstaviti rezultate regijske ankete, »Izzivi staranja v novogoriški regiji«, podati primere dobrih praks iz regije ter seznaniti  udeležence s projektom Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji (AHA.SI) z željo po ohranitvi srečanja tudi v prihodnje. Izzivov na področju aktivnega in zdravega staranja je veliko, le stopiti jim moramo naproti.

Srečanje sta otovorila, župan mestne občine Nova Gorica, g. Matej Arčon in predstojnik NIJZ OE Nova Gorica, doc. dr. Marko Vudrag. 

 

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.