Prehranski delavci imajo pomembno vlogo pri prehranski oskrbi oseb v institucionalnem varstvu

17. oktobra 2023 je v potekalo že deseto, letos prvo jubilejno strokovno srečanje AKTIVA PREHRANSKIH DELAVCEV, ki deluje pod okriljem Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je počaščen, da nas Aktiv prehranskih delavcev, že deset let prepoznava kot deležnika, ki lahko skupaj soustvarja dinamiko Aktivnega in zdravega staranja v Sloveniji. Prvo strokovno srečanje je nastalo v okviru projekta PANGEA, v katerem je z naše strani sodelovala ga. Prim. doc. dr. Mojce Gabrijelčič Blenkuš.

V imenu NIJZ je Andreja Mezinec, vodja skupine JZvMSP na teme staranja Damjanu Zeleniku kot vsem prisotnim čestitala za prehojeno pot. V tem desetletnem obdobju se s svojim delom, znanjem in strokovnostjo uspešno spopadajo z različnimi izzivi.

Ker je pravilno prehranjevanje eden izmed temeljnih vidikov zdravja, samostojnosti in s tem kakovosti življenja vseh ljudi, še posebej pa starejših odraslih je prisotne seznanila, da je na podlagi 3. rednega sestanka skupine JZvMSP na teme staranja v letu 2022, skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvom za zdravje, Biotehniško fakulteto, sodelavci NIJZ ter z Damjanom Zelenikom nastala publikacija z naslovom »Pravilno prehranjevanje starejših odraslih«, ki je dostopna preko slednje povezave: http://staranje.si/sites/www.staranje.si/files/upload/files/publikacija_prehrana_starejsih_15_2_2023_final_1.pdf

Slovenija tako kot vse ostale države v Evropi, neizbežno srečuje s hitrimi demografskimi spremembami. Staranje je presečna tema, ki jo je potrebno vključevati v vsa življenjska obdobja. Zato je prisotne tudi seznanila z vseslovensko akcijo »Pokloni čas polepšaj dan«, ki jo je NIJZ skupaj z različnimi partnerji pripravil  v letošnjem letu. Akcija je vrh dosegla v okviru mednarodnega dne starejših, ki ga praznujemo 1. oktobra.  Napovednik akcije, ki smo ga izvedli 29. aprila ob evropskem dnevu medgeneracijske solidarnosti je bil na ogled v predprostoru. Med odmorom pa sta bili skupaj z Moniko Robnik Levart na razpolago za dodatna vprašanja.

Program je bil raznolik, pester. Pomembna je ustrezna podpora vsem delavcem, ki se srečujejo s heterogeno skupino starejših ter prehrano in takšna srečanja, ki jih pripravljajo v okviru Aktiva prehranskih delavcev, so zagotovo ena izmed poti do uspešnega se soočanja z izzivi starejše populacije.

Foto: Arhiv NIJZ

Program srečanja si lahko pogledate na naslednji povezavi.

Z vami bi radi podelili še:

Ali posvečamo dovolj pozornosti izzivom prehranske oskrbe v institucionalnem varstvu?

Prebivalci Slovenije doživimo manj zdravih let življenja kot povprečen starejši odrasli v Evropski Uniji, na kar nas v priporočilih Evropskega Semestra opozarja tudi Evropska Komisija. Ne le za nas, posameznike, tudi za celotno družbo je zmanjševanje bremena krhkosti in bolezni v starosti ključno za vzdržno finančno perspektivo Slovenije in naše izrazito starajoče se družbe. Več si lahko preberete v prispevku: http://staranje.si/aktualno/ali-posvecamo-dovolj-pozornosti-izzivom-prehranske-oskrbe-v-institucionalnem-varstvu#read-more

Spremembe, do katerih pride v starejšem življenjskem obdobju, vplivajo tudi na način prehranjevanja. V starejšem življenjskem obdobju se zmanjšujejo motorične zmožnosti, poslabša se koordinacija gibov, kar lahko povzroča težave pri hranjenju, gibalne omejitve pa otežujejo tudi samo nabavo in pripravo hrane. Več si lahko preberete v prispevku: https://nijz.si/moje-okolje/varnost-zivil/varnost-zivil-v-prehrani-starejsih/

Projekt: Integracija geriatrične oskrbe starejših

Vir: staranje.si

Več o projektu: http://www.staranje.si/integracija-geriatricne-oskrbe-starejsih

Prehod v staranje je postopen proces, v katerem se spreminja sestava telesa: zmanjšuje se delež funkcionalne mase (mišična masa, kostna masa) in povečuje delež maščobnega tkiva. Zaradi tega se v procesu staranja pogosto razvijeta sarkopenija in debelost. Oboje neposredno prispeva k presnovnim spremembam, kar povzroča spremenjeno potrebo po energiji in posameznih hranilih. Bolj se bo potrebno zavedati tveganj in posledic prekomerne teže, sarkopenije in podhranjenosti pri starajočem se prebivalstvu na vseh ravneh oskrbe. Upravljanje teh tveganj zahteva multidisciplinaren, celosten pristop, glede na telesne, duševne, socialne in kulturne vidike vsakega posameznika, in to ne le na zdravstveni ravni, ampak tudi na ravni skupnosti ter celotnega družbenega okolja. Več si lahko preberete v prispevku:  https://nijz.si/zivljenjski-slog/prehrana/prehrana-starejsih-v-in-po-casu-covid19/

Ostale povezave:

SMERNICE ZA IZVAJANJE PREHRANSKE OSKRBE V DOMOVIH ZA STAREJŠE: https://nijz.si/wp-content/uploads/2022/07/smernice_za_izvajanje_prehranske_oskrbe_v_domovih_za_starejse.pdf

Krhkost: https://nijz.si/wp-content/uploads/2022/11/gabrijelcic_blenkus_et_al._jz_01-11.pdf

Telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranje. Priročnik o prehrani v tretjem življenjskem obdobju. https://www.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2018/08/Pangea_prehrana_SLO.pdf

NUTRITION RECOMMENDATIONS FOR OLDER ADULTS THE PANGeA STUDY Nada Rotovnik Kozjek, Roberta Situlin, Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Nina Mohorko, Rado Pišot, Boštjan Šimunič SCIENTIFIC MONOGRAPHY https://www.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2018/10/PANGeA-monograph-2015_za-splet.pdf

Prehrana in telesna dejavnost za zdravje pri starejših-Pregled stanja: https://nijz.si/wp-content/uploads/2021/07/prehranaintelesnadejavnoststarejsih_4940.pdf

Navzkrižno onesnaženje živil z mikroorganizmi: https://nijz.si/wp-content/uploads/2020/12/navzkrizno_onesnazenje_zivil_z_mikroorganizmi_29_11_2022.pdf

Prehrana odraslih: https://prehrana.si/moja-prehrana/odrasli

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.