Predstavitev projekta ASTAHG na mednarodni konferenci

Srebrna ekonomija pokriva celoto različnih, medsebojno povezanih stvari. Skupaj lahko izboljšajo kakovost življenja in vključenost v družbo in vpetost v ekonomske aktivnosti starajoče se populacije prek razvijanja inovativnih politik, proizvodov in storitev, da zadovoljijo njene potrebe in prinesejo večjo rast in delovna mesta. Srebrna ekonomija mora biti opredeljena in obravnavana celostno. V ospredju so staranje in priložnosti, ki jih predstavlja, z upoštevanjem bodoče usmeritve širokega izbora politik. Slednje vključuje bivalno okolje, zaposlenost starih nad 50 let, vseživljenjsko učenje, preventivno zdravljenje, vključevanje novih tehnologij in njihovo izrabljanje za zmanjšanje stroškov staranja ter izboljšanja življenja starejših prebivalcev, ob tem pa hkrati pomagajo spodbuditi gospodarstvo lokalnih okolij (1, 2).

Gre tudi za nov način razmišljanja. Sprijaznili smo se, da razmišljamo o staranju, kot o zdravstvenem problemu, ki ga je treba rešiti z zagotavljanjem zdravljenja ali vključevanjem v domove za starejše. Nasprotno izzive staranja rešujemo skupaj, vse generacije in to najboljše z inovacijami srebrne ekonomije (3).

Slednje razmišljanje smo želeli premakniti na mednarodni konferenci v Tolminu, ki je potekala 23.5.2019, v okviru projekta SILVER SME's. Konferenca je bila namenjena predvsem podjetnikom ter organizacijam in zainteresirani javnosti, ki jih zanimajo informacije iz področja srebrne ekonomije,  programov in politik v Sloveniji. Prisluhnili so uspešnim zgodbam iz Finske, Nizozemske, Španije in Švedske.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je na mednarodni konferenci sodeloval z aktivnim prispevkom Aktivno in zdravo staranje na odmaknjenih področjih - prestavitev projekta ASTAHG, ki ga je predstavila Andreja Mezinec, ter s prispevkom Javnozdravstveni vidik potreb starejših, ki je bil predstavljen s strani prim.prof.dr. Marka Vudraga.

Ob zaključku konference  so predstavniki različnih sektorjev iskali odgovore na vprašanje »Smo pripravljeni na razvoj srebrne ekonomije?« Na okrogli mizi so sodelovali  dr. Marko Vudrag-predstojnik NIJZ OE Nova Gorica, dr. Magda Zupančič-MDDSZ, Dušan Kidrič-član programskega sveta Festivala za tretje življenjsko obdobje ter mag. Mojca Cvirn-Tehnološki park Ljubljana in vodja projekta DIH.Healthday.si. Okroglo mizo je vodil Jožko Čuk.

Literatura:

  1. The silver economy: Opportunities from ageing. European Parliament, July 2015 (http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-565872-The-silver-economy-FINAL.pdf).
  2. Memorandum on Silver eEconomy Development. Cross-border eCollaboration in the eRegions & Slovenian Third Age University, June 8, 2016, (http://eregion.eu/8-6-2016-memorandum-on-silver-eeconomy-development).
  3. Developing New Brunswick’s “Silver Economy”. By Cherise Letson, Associate editor and writer. Huddle – online business magazine. Huddle, April 18, 2017, (http://huddle.today/developing-new-brunswicks-silver-economy).

 

Povezave:

Projekt SILVER SMEs - Srebrna ekonomija kot priložnost za povečanje inovativnosti majhnih in srednje velikih podjetji ter oblikovanje regionalnih politik za njeno izvajanje. Več o projektu https://www.prc.si/mednarodni-projekti/silver-smes

ASTAHG - Mednarodno upravljanje aktivnega in zdravega staranja v alpskem prostoru: https://www.nijz.si/sl/projekt-astahg-mednarodno-upravljanje-aktivnega-in-zdravega-staranja-v-alpskem-prostoru

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.