Povezovanje in soočenje mnenj

V projektu AHA.SI posebno pozornost namenjamo povezovanju različnih skupin in posameznikov, ki jih zanima problematika aktivnega in zdravega staranja ter z njo povezane vsebine. V luči tega smo v jeseni 2014 organizirali več srečanj z različnimi deležniki, ki so botrovala soočenju mnenj in stališč do vsebin, obravanvanih v posameznih vsebinskih področjih.        

Projektna ekipa se je sestala s predstavniki mladinskih organizacij, srečanja pa so bila organizirana tudi v okviru posameznih vsebinskih področij. V projekt so na ta način vključeni različni vidiki obravnavane problematike.

K širšemu soočenju mnenj in skupnemu iskanju konsenza sta močno prispevali tudi strokovna posveta, ki sta potekala junija 2014 in januarja 2015.

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.