Povezovanje generacij: načrtovanje in izvajanje ukrepov za medgeneracijske stike

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je v sodelovanju s partnerji pripravila globalno kampanjo za boj proti starizmu (ageism) in 10. oktobra 2023 objavila vodnik, ki se osredotoča na povezovanje generacij!

Starizem/staromrzništvo  (ang. ageizem) se pojavlja, kadar se "starost" uporablja za razvrščanje posameznikov in ustvarjanje družbenih razlik, kar povzroča nepravičnost in škodo ter pomanjkanje solidarnosti med generacijami. Na podlagi dokazov iz globalnega poročila o ageizmu, ki poziva k večjim naložbam in izvajanju ukrepov za medgeneracijske stike (ki so ena od treh strategij, ki dokazano delujejo pri odpravljanju ageizma, skupaj s politiko in zakonodajo ter izobraževalnimi ukrepi), je SZO pripravila nove smernice za podporo in krepitev zmogljivosti posameznikov in skupnosti, da se aktivno vključijo v to delo. Smernice vsebujejo navodila (po korakih) za vse, ki uporabljajo ali želijo uporabljati medgeneracijske prakse za boj proti starizmu ter spodbujanje razumevanja in vzajemnega spoštovanja med generacijami (1).

Vir:  https://mcusercontent.com/c7943277461ee4157547221f2/images/026fdfda-abfe-ed74-c2b3-2afeb41260a3.jpg

 

Več o kampanji in dostopu do gradiv je dostopno na naslednji povezavi.

Vir: https://mcusercontent.com/c7943277461ee4157547221f2/images/967bae43-c8f0...

 

Dostop do podatkov ankete: https://mailchi.mp/aworld4allages/thankyou-survey-nov2023?e=3bdb709745

Vir: WHO

 

Film: Global Campaign to Combat Ageism - #AWorld4AllAges

Nekaj definicij:

Starizem (Ageizem): stereotipi, predsodki in diskriminacija, usmerjeni proti drugim ali sebi na podlagi starosti.

Starost (kronološka): čas od rojstva, do današnjega dne.

Generacija: skupina ljudi, rojenih in živečih v približno istem času in imajo podobne interese ali nazore.

Starejšim prijazno mesta ali skupnost: mesto ali skupnost, ki spodbuja zdravo in aktivno staranje.

Skupnostna dobrobit: vse, kar izboljšuje kakovost življenja v skupnosti,  vključno z ekonomijo blaginije in blagostanjem za izboljšanje skupnosti, pomembno za institucionalizacijo medgeneracijske prakse v skupnosti. Lahko vključuje mlajše in starejše ljudi, ki imajo veliko dragocenih prednosti, ki jih lahko jih je mogoče deliti, vključno z veščinami, življenjskimi izkušnjami in znanjem.

Medgeneracijska praksa: praksa za spodbujanje interakcije med ljudmi različnih starosti za zagotavljanje namenskih, vzajemno koristnih priložnosti, spodbujanje večje generacijske zavest in učenje, razumevanje in spoštovanje ter solidarnost med ljudmi in prispevajo k oblikovanju bolj kohezivnih skupnosti.

Intervencije za medgeneracijske stike: dejavnosti in projekti različnega trajanja in stopenj stikov med starostnimi skupinami.

Medgeneracijska dejavnost:  so časovno omejene družbene dejavnosti in interakcije, ki  vključujejo mlajše in starejše generacije v skupne interese.

Medgeneracijski projekti: zagotavljajo trajnostne priložnosti za odtujene ljudi iz različnih da sodelujejo v eni ali več medgeneracijskih dejavnostih, izbranih v skladu s posebnimi zahtevami projekta.

Medgeneracijska solidarnost: medsebojna povezanost članov družbe ne glede na njihovo starost, npr. v sistemu socialne varnosti, sistemu obveznega pokojninskega zavarovanja

Deležniki: v tem kontekstu so to ljudje, skupine in organizacije, ki imajo interes za mlajše in starejše ljudi, da bi vzpostavili medgeneracijske odnose, vključno z mlajšimi in starejše osebe same.

Desetletje zdravega staranja: Obdobje 2021-2030 je bilo s strani Svetovne zdravstvene organizacije proglašeno za desetletje zdravega staranja s štirimi akcijskimi področji: Boj proti starizmu, Starosti prijazna mesta in skupnosti, Integrirana klinična oskrba za starejše (vključno z UHC) ter Dolgotrajna oskrba.

Viri definicij: Slovar slovenskega knjižnega jezika, Svetovna zdravstvena organizacija

 

Vas zanima kakšna je zgodba Združenih narodov o desetletju  zdravega staranja?

Zakaj ga potrebujemo? Kakšne priložnosti prinaša? Kaj to pomeni zame? Kakšen je svet, ki ga predvideva - za sedanje in prihodnje generacije starejših?

Oglejte si ta videoposnetek in se seznanite z zgodbo o desetletju ter ugotovite, kaj v resnici pomeni dodati življenje letom #AddingLifeToYears.

Vir: UN Decade of Healthy Ageing – #AddingLifeToYears

 

Dodatne povezave:

Global report on ageism: executive summary: https://www.who.int/publications/i/item/9789240020504

Summary Slides: Global report on ageism: https://www.who.int/publications/m/item/summary-slides-global-report-on-ageism

Global Campaign to Combat Ageism – Toolkit: https://www.who.int/publications/m/item/global-campaign-to-combat-ageism-toolkit

Campaigning to tackle ageism: current practices and suggestions for moving forward: https://www.who.int/publications/m/item/campaigning-to-tackle-ageism

Demographic Change and Healthy Ageing: https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/demographic-change-and-healthy-ageing

29. april – evropski dan medgeneracijske solidarnosti: http://staranje.si/aktualno/29-april-2023-evropski-dan-medgeneracijske-solidarnosti#read-more

Akcija “Pokloni čas, polepšaj dan”: http://staranje.si/aktualno/vseslovenska-akcija-pokloni-cas-polepsaj-dan

Izbrane ugotovitve pridobljene z intervjuji izbranih deležnikov na področju aktivnega in zdravega staranja v alpskem svetu (goriška in gorenjska regija): http://www.staranje.si/sites/www.staranje.si/files/upload/images/astahg_izbrane_ugotovitve_pridobljene_z_intervjuji_izbranih_deleznikov_na_podrocju_aha_v_as_goriska_in_gorenjska_regija_15.4.2021_koncna_verzija.pdf

NIJZ odziv na Zeleno knjigo o staranju - Spodbujanje medgeneracijske solidarnosti in odgovornosti: http://staranje.si/aktualno/odziv-na-zeleno-knjigo-o-staranju-spodbujanje-medgeneracijske-solidarnosti-odgovornosti

Zmanjšanje osamljenosti in vključevanje sta ključnega pomena za duševno zdravje starejših: http://staranje.si/aktualno/vabilo-na-dogodek-zmanjsanje-osamljenosti-vkljucevanje-sta-kljucnega-pomena-za-dusevno#read-more

 »Naš planet - naše zdravje«, tudi starejši so del planeta: http://staranje.si/aktualno/nas-planet-nase-zdravje-tudi-starejsi-so-del-planeta#read-more

Svetovni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi, 15 junij: http://staranje.si/aktualno/svetovni-dan-ozavescanja-o-nasilju-nad-starejsimi-15-junij#read-more

Starosti prijazna mesta in občine: https://www.inst-antonatrstenjaka.si/gerontologija/projekti/9.html

Slovenska mreža zdravih mest: https://nijz.si/programi/zdrava-mesta/

Gradiva SZO dostopna: https://who.canto.global/v/JMQ81O59Q3/album/MB00K?display=fitView&viewIndex=0&auth=sso&gOrderProp=name&gSortingForward

 

Pripravila: Ožja skupina AHA.SI


[1] https://www.who.int/publications/i/item/9789240070264

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.