Poročilo raziskave o mnenju deležnikov na področju AZS

Projekt ASTAHG, katerega slovenski partner je NIJZ, je podprt s strani programa Interreg Alpine Space. Cilj projekta je izboljšati zmogljivosti in upravljanja regionalnih politik aktivnega in zdravega staranja (AZS) ter olajšati prenos inovacij in pobud znotraj alpskega prostora.

Ena izmed ključnih aktivnosti ASTAHG je usklajevanje in povezovanje deležnikov. Slednje vključuje organe različnih sektorjev (od zdravstva do transporta), ki bi morali svoja prizadevanja uskladiti in sodelovati z zasebnimi izvajalci, lokalnimi oblastmi in raziskovalci.

Da bi bilo usklajevanje učinkovito je NIJZ v okviru projekta izvedel spletno anketo, namenjeno zbiranju informacij o stanju na terenu oz. odnosu ključnih organizacij (deležnikov) do tematik povezanih s problematiko AZS. K sodelovanju v anketi so bili v začetni fazi povabljeni deležniki iz Gorenjske in Goriške statistične regije. Zbiranje podatkov je potekalo med junijem in septembrom 2019, preko vprašalnika dostopnega na spletnem portalu.

Predstavljamo vam poročilo omenjene raziskave, ki je v metodološkem smislu enostaven tabelaričen pregled odgovorov na anketna vprašanja. Iz njega lahko povzamemo, da imamo na področju AZS v slovenskem alpskem prostoru odprtiih veliko izzivov na vseh opredeljenih in že predhodno postavljenih področjih.

Več pa v poročilu, dostopnem na naslednji povezavi. 

Skrajšano poročilo v angleškem jeziku je dostopno na naslednji povezavi.

Infografika: predvidena rast deleža prebivalstva starih 65 ali več let in področja podpore države.

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.