Pokloni čas, polepšaj dan 2024

Akcija Pokloni čas, polepšaj dan se nadaljuje tudi v letu 2024.

Vseslovensko akcijo Pokloni čas, polepšaj dan (PČPD)  znotraj NIJZ podpirajo tako slovenska mreža zdravih šolzdravje v vrtcuzdrava mesta, izvajalci patronažnega zdravstvenega varstva ter področje duševnega zdravja.

Aktivnosti se pridružujejo tudi številni deležniki: Ministrstvo za zdravje,  Ministrstvo za solidarno prihodnostMinistrstvo za kulturo,  Ministrstvo za vzgojo in izobraževanjeMestna knjižnica KranjAndragoški center SlovenijeSlovenska sekcija IBBY Mednarodne zveze za mladinsko književnost, Društvo Bralna značka-ZPMSZdruženje splošnih knjižnicZveza društev upokojencev Slovenije in drugi podporniki. Veseli nas tako odziv različnih sektorjev, kot zaznavanje problematik, s katerimi se srečujejo starejši.

Vseslovenska akcija Pokloni čas, polepšaj dan je odprta čez celo leto. Na akcijo pa bomo opozorili z dvema mejnikoma (ožji in širši). Ožja, simbolična aktivnost je že potekala 29. 4. 2024, in je služila kot napovednik akcije, ob Evropskem dnevu medgeneracijske solidarnosti.

Širša obsežnejša aktivnost pa ima vrh ob Mednarodnem dnevu starejših, ki ga obeležujmo 1. oktobraSlednji sovpada tudi z Nacionalnim mesecem skupnega branja (NMSB), ki poteka od 8. septembra do 7. oktobra (letošnja tema je branje v javnem prostoru) in se zaključi skupaj s Tednom otroka.

Z vašo pomočjo je bila izbrana letošnja tema akcije, ki poudarja povezovanje in  telesno dejavnost.

V letošnji akciji tako letos dajemo poudarek na:

  1. medsektorskem povezovanju v posamezni lokalni skupnosti (šole, ponudniki športnih in kulturnih aktivnosti, DSO-ji, Dnevni centri za starejše, medgeneracijski centri, zdravstvene ustanove, centri za krepitev zdravja, vključno z izvajalkami vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov, kulturne ustanove, društva kot so npr. športna društva, društva upokojencev, Univerza za tretje življenjsko obdobje, Karitas, Rdeči Križ,…) Vabljeni so deležniki, s katerimi menimo, da bi naša izbrana aktivnost dosegla najboljši cilj.
  2. medgeneracijskem sodelovanju (otroci in starejši). Želimo si vključevanja več generacij, še posebej bi radi prišli do tistih, ki so sami in osamljeni. Ena izmed predlaganih aktivnosti je priprava sporočil, ki bi jih lahko patronažne sestre in prostovoljci, ponesli v njihove domove. Če je mogoče in če to dopustijo možnosti, jih povabimo v šolo, igrišče, knjižnico ali pa morda na sprehod do  kraja, ki je jim je blizu.
  3. aktivnostim, ki povezujejo različne generacije, v letu 2024 s poudarkom na telesni dejavnosti oziroma gibanju (skupno preživljanje prostega časa kot je npr. skupni sprehod, skupna vadba, skupni ples, igranje družabnih iger na prostem, branje na javnih prostorih/NMSB 2024, skupno odkrivanje kulturne dediščine …) Posebno pozornost namenjamo pripravi sporočil/misli za starejše odrasle nad 65 let, ki jih otroci, prostovoljci ali patronažne sestre ponesejo na njihove domove.

Možnosti sodelovanja in povezovanja so številne in naš predlog je, da aktivnosti v okviru akcije Pokloni čas polepšaj dan v čim večji meri združite z vašimi planiranimi dogodki in dejavnostmi, ki se že izvajajo. Naj vam nanizamo zgolj nekaj predlogov, primerov, kam vse je mogoče vključiti medgeneracijsko sodelovanje:

  • Povezovanje na prostem s poudarkoma telesni dejavnosti- sprehodi, skupne igre – krepitev gibanja in druženja na prostem;
  • Povabilo starejših v vašo ustanovo – na športno-kulturno prireditev, dogodek, morda medgeneracijsko obarvan plesni nastop, čajanko na temo Kako so se igrali nekoč in kako danes;
  • Obisk starejših, tudi stanovalcev v DSO– nekatere šole to izvajajo v sklopu interesne dejavnosti.
  • Povabilo upokojenih  sodelavcev k pripravi skupnih aktivnosti  lahko pripravite druženje, srečanje z upokojenimi delavci in učenci ali pa jih morda, po njihovi želji, vključite v kakšno učno uro;
  • Medgeneracijsko branje ali druženje v manjših skupinah – lahko se vključite v NMSB, Teden otroka in organizirate krajše sprehode z navdihom literature, morda bralno čajanko;
  • Bralna značka – branje lahko popeljete v medgeneracijsko branje. Šole, predvsem v nižjih razredih lahko spodbudijo branje skupaj s starši ali  starimi starši;
  • Pisanje pisem babici in dedku, sosedu, občanu – pisma lahko otroci odnesejo domov, lahko jih skupaj delite med sprehodom ali pa dobijo navodila, da jih odnesejo v poštne nabiralnike sosedov ali drugih starejših občanov.

Vabljeni vsi, ki želite pokloniti čas starejši osebi. K ciljem akcije lahko prispeva vsak po svoje Vseslovenska akcija Pokloni čas, polepšaj dan je odprta čez celo leto. Pridružite se aktivnostim organizatorjev v vašem okolju, ali pa si sami ustvarite aktivnost in z njo poklonite čas starejši osebi. Med gradivi pa lahko najdete primer osnutka kartonke za risbico ter kartice z mislimi, katere so že prispevali mlajši za namen lanske obeležitve.

Ideja o vseslovenski akciji Pokloni čas, polepšaj dan, se je porodila v preteklem letu na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Da bodo aktivnosti prepoznavne in bomo skupaj videli, koliko dobrega ustvarimo in na kakšne vse načine širimo pomen naše akcije in medgeneracijskega sodelovanja, vas vljudno prosimo, da aktivnost/dogodek/akcijo vpišete v vprašalnik 1ka.

 

Več informacij kako sodelovati in s kom se povezati  v akciji najdete na naslednji povezavi.

Nekaj informacij o pomenu telesne dejavnosti je dostopno na naslednji povezavi.

Utripi lanske akcije PČPD.

Starejši si zaslužijo naše spoštovanje in pozornost. Tukaj in zdaj.  Nenazadnje bomo kmalu tudi mi na njihovem mestu, stari in sivi.

Vsak izmed nas lahko vsak dan pripomore k boljšemu sodelovanju in povezovanju med generacijami.

Zato poklonimo čas in polepšajmo dan tudi mi, ker lahko. Hvala.

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.