Odziv na Zeleno knjigo o staranju - Spodbujanje medgeneracijske solidarnosti in odgovornosti

Evropska komisija je konec januarja 2021 predstavila zeleno knjigo za začetek široke politične razprave o izzivih in priložnostih starajoče se evropske družbe. S to zeleno knjigo se začenja 12-tedensko javno posvetovanje.

Zelena knjiga je okvir za razpravo o staranju. Obravnava hitrost in obseg demografskih sprememb v naši družbi ter njihov vpliv na naše politike in vprašanja, ki si jih moramo v zvezi s tem zastaviti. To zajema vse od spodbujanja zdravega načina življenja in vseživljenjskega učenja do krepitve zdravstvenih sistemov in sistemov oskrbe, da bodo prilagojeni za starejše prebivalstvo.

Temelji na vseživljenjskem pristopu, ki odraža vsesplošen vpliv staranja na vse generacije in življenjska obdobja. Ob tem poudarja, da je pomembno doseči pravo ravnovesje med trajnostnimi rešitvami za naše sisteme socialnega varstva in krepitvijo medgeneracijske solidarnosti.

S strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve ter enake možnosti so na Ministrstvo za zdravje prejeli zaprosilo za pregled in odziv na Zeleno knjigo o staranju: Spodbujanje medgeneracijske solidarnosti in odgovornosti. Članice skupine JZvMSP (javno zdravje v medsektorskih politikah) na področju staranja; Andreja Mezinec, Monika Robnik Levart in Mojca Gabrijelčič Blenkuš so pripravile odziv na izpostavljena vprašanja prejeta s strani Ministrstva za zdravje. Do odziva lahko dostopate preko naslednje povezave.

 

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.