NIJZ aktivnosti na področju staranja v letu 2022

Pred vami je publikacija v kateri so zbrana poročila vseh regijskih aktivnosti in srečanj na področju aktivnega in zdravega staranja OE NIJZ za leto 2022.

»Dejstvo je, da se slovensko prebivalstvo pospešeno stara. Ali smo pripravljeni na to in kako razmišljamo v različnih starostnih generacijah? Vsaka generacija ima različne potrebe ali se jih zavedamo in ali razmišljamo, da če nam bo dano, da bomo tudi mi dočakali lepo starost? Ali sprejemamo svoja življenjska obdobja, ali jih znamo živeti, kako nas sprejema okolica in kako se počutimo, ali živimo sedanjost? Iz leta v leto je bolj pomembno medgeneracijsko povezovanje, življenje v skupnosti, medsebojna pomoč, sinergija; kapital starejših in kako lahko svoje izkušnje prenesejo na mlajše in obratno, kako lahko mlajši moderno videnje in znanje novih tehnologij prenesejo na starejše, da tudi starejši uporabljajo oz. se počutijo sposobne rokovati z modernimi tehnologijami«. Insert iz prispevka  NIJZ OE Ravne na Koroškem. Vljudno vabljeni k prebiranju vseh poročil območnih enot NIJZ-ja.

Do publikacije dostopate preko naslednje povezave.

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.