Napovednik poročila raziskave o mnenju deležnikov na področju AZS

Cilj projekta ASTAHG je izboljšati zmogljivosti upravljanja regionalnih politik aktivnega in zdravega staranja (AZS) ter olajšati prenos inovacij in pobud znotraj alpskega prostora. ASTAHG bo regijskim vladam alpskega sveta pomagal pri implementaciji in spremljanju njihovih politik AZS, lokalnim vladam pri identifikaciji najustreznejših pobud v njihovem okolju. Socialnim inovatorjem bo preko lokalnih in mednarodnih virov financiranja pomagal pri razvoju storitev in izdelkov. V okviru projekta je ustanovljen nadnacionalni upravni odbor AHA za usklajevanje in oceno regionalnih politik, objavljen bo tudi nabor dobrih praks in inovacij za načrtovanje novih politik in pobud na področju AZS.

Ena izmed ključnih aktivnosti ASTAHG je usklajevanje in povezovanje deležnikov. Slednje vključuje organe različnih sektorjev (od zdravstva do transporta), ki bi morali svoja prizadevanja uskladiti in sodelovati z zasebnimi izvajalci, lokalnimi oblastmi in raziskovalci. Da bi bilo to usklajevanje učinkovito je Nacionalni inštitut za javno zdravje skupaj s Fakulteto za družbene vede (Univerze v Ljubljani) v okviru projekta izvedel spletno anketo, namenjeno zbiranju informacij o stanju na terenu oz. odnosu ključnih organizacij (deležnikov), do tematik povezanih s problematiko AZS na odmaknjenih področjih. Tematike, po katerih smo povprašali deležnike so bile: socialna vključenost, zdravstvena oskrba, aktivnosti in servisi, dolgotrajna oskrba, promocija dobrega počutja, zdravega in aktivnega življenja, transportne povezave ter kultura in turizem. Poleg analize je bilo izrisano tudi omrežje sodelovanj med deležniki. Slednje je bilo predstavljeni na mednarodni konferenci, ki je potekala 2.12.2020 (več na naslednji povezavi). 

V sklopu ankete, so imeli respondenti tudi možnost deliti z nami dobre prakse na področju AHA. K sodelovanju v anketi so bili v začetni fazi povabljeni deležniki iz izbranih občin Gorenjske in Goriške regije.

Rezultat analize ankete je poročilo, ki je v zaključni fazi oblikovanja in bo kmalu na voljo. Celotno poročilo bo na voljo v slovenskem jeziku, krajša verzija pa tudi v angleškem. Kot napovednik poročila vam predstavljamo spodnjo infografiko, ki zajema trditve, ki so sodelujočim deležnikom ključni pri njihovem delovanju na področju AZS.

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.