Kazalnik blagostanja v kasnejšem življenju /Index of Wellbeing in Later Life

Ker ni splošno priznane definicije blagostanja in jo je mogoče napačno interpretirati s "kvaliteta življenja" in  "življenjsko zagovoljstv0", so na podlagi pregleda literature postavili definicijo blagostanja. Blagostanje "odgovarja" na vprašanje: Kako dobro se počutijo (starejši) ljudje?

V ta so namen na © Age UK so ustvarili kazalnik blagostanja, s katerim želijo podpreti z dokazi podkrepljeno zagovorništvo in vplivati na oblikovanje politike.

Povzetek je predstavljen v nadaljevanju (datoteka)

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.