Javnozdravstveni pristopi v medsektorskih politikah - izzivi aktivnega in zdravega staranja v Sloveniji na regijski ravni

Izšla je publikacija Javnozdravstveni pristopi v medsektorskih politikah - izzivi aktivnega in zdravega staranja v Sloveniji na regijski ravni.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je razvil pristop sodelovanja z deležniki in razširil kapaciteto znanja na področju aktivnega in zdravega staranja v javnem zdravju v Sloveniji. Pridobljeno znanje in dobre izkušnje smo v letih 2015 in 2016 razširili iz nacionalnega na regijski nivo. 

Strukturirano in dobro (so)delovanje nacionalne in devetih regijskih območnih enot NIJZ pri prenosu znanja o identifikaciji, razumevanju in povezovanju deležnikov je pripomoglo k širitvi mrež deležnikov, ki delujejo na področju staranja na regijskih in lokalnih ravneh.

Velika motiviranost sodelavcev NIJZ na območnih enotah za povečevanje kapacitet znanja, mreženja, sodelovanja na področju aktivnega in zdravega staranja je omogočila uspešno mreženje, pripravo posnetka stanja v regijah, izvedbo dogodkov in odprtje prostora za razpravo o izzivih staranja ter identifikacijo regijskih prioritet in pripravo priporočil za nadaljnje delo.

Sodelavci NIJZ so v vseh regijah identificirali ključne deležnike in jih anketirali o tem, kako vidijo izzive staranja v svoji regiji. Skupni zbirnik odgovorov in značilnosti odgovorov je dopolnjen tudi z značilnostmi v posameznih regijah. Zbrane informacije z usmeritvami so bile na različnih srečanjih v drugi polovici leta 2016 povratno predstavljene regijskim deležnikom. Proces se bo nadaljeval v naslednjih letih, ko pričakujemo tudi sprejem državne strategije dolgožive družbe s prioritetami, ki bodo vodilo tudi za delovanje v sektorju javnega zdravja ter povezovanje in skupne aktivnosti z vsemi drugimi sektorji in deležniki. 

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.