Izbrane ugotovitve pridobljene z intervjuji izbranih deležnikov na področju aktivnega in zdravega staranja v alpskem svetu (goriška in gorenjska regija)

V marcu 2021 je NIJZ ASTAHG ekipa izvedla intervjuje izbranih deležnikov na področju aktivnega in zdravega staranja (AZS) v alpskem svetu (AS).  Namen izvedenih intervjujev z deležniki je bil preveriti njihovo strinjanje s ključnimi ugotovitvami na področjih socialne vključenosti, transportnih povezav, turizma in kulture ter mednarodnega upravnega odbora - Transnational Governance Board (TGB) na podlagi raziskave mnenja deležnikov. Člani NIJZ ekipe so preko intervjujev zbrali podatke iz lokalnega okolja, in sicer iz različnih institucij v AS na različnih področjih z željo po dodatni podkrepitvi predhodno pridobljenih stališč deležnikov in ciljev projekta ASTAHG. Izvedba intervjujev in priprava dokumenta je za NIJZ ASTAGH ekipo zadnja aktivnost, saj se projekt ASTHAG zaključuje. Ob zaključku smo vsi bogatejši za izboljšanje AZS v AS.

Rezultate najdete v dokumentu z naslovom Izbrane ugotovitve pridobljene z intervjuji izbranih deležnikov na področju AZS v AS (goriška in gorenjska regija) v slovenskem jeziku, dostopno na naslednji povezavi, do angleške različice dokumenta dostopate preko naslednje povezave.

 

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.