Demografske spremembe in staranje populacije so neizogibni izziv naše družbe, dotaknile se bodo naših družin in vsakega od nas.

Povezovalno srečanje projekta Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji (AHA.SI), kjer smo povezali predstavnike lokalnega in nacionalnega nivoja,  je potekalo 27. januarja 2016 v Grand Hotelu Union v Ljubljani.

V dveh letih trajanja projekta AHA.SI, v okviru katerega so nastali predlogi ukrepov za vključitev v strategijo staranja za Slovenijo, smo predvideli različne scenarije sprememb ter iskali konkretne rešitve in predloge ukrepov zanje. Srečevali smo se stari in mladi, ljudje različnih statusov in poklicev, predstavniki široke palete inštitucij. Pripravili smo predpogoje za udejanjanje potrebnih sprememb, ključne analize in strokovna priporočila na področjih podaljšanega zaposlovanja in odloženega upokojevanja, preventive padcev med starejšimi in njihovega opolnomočenja, predupokojitvenih aktivnosti ter dolgotrajne oskrbe v obliki povezovanja storitev sociale in zdravja na lokalni ravni.

Povezovalno srečanje, ki se ga je udeležilo 170 relevantnih deležnikov, nam je pomagalo ne le razumeti, ampak tudi začutiti, kakšne spremembe v odnosu do staranja naša družba potrebuje. Verjamemo, da bomo skupaj uspešni tudi pri iskanju poti, kako te spremembe zaživeti za dobro vseh generacij, za dobro nas vseh.

Pred dogodkom so na novinarskem zajtrku o načrtih in delu vlade na področju staranja spregovorili državni sekretarki Vlade RS za področje staranja Marija Pukl in dr. Andreja Črnak Meglič, državna sekretarka Ministrstva za zdravje dr. Nina Pirnat in državna sekretarka Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS Maritna Vuk. Izpostavile so, da je projekt pomemben z vidika aktivnega medsektorskega sodelovanja, saj celotna vlada s svojim delovanjem ustvarja pogoje življenja (starejših) ljudi. Le s tovrstnim sodelovanjem smo lahko dobili strokovne podlage za pripravo ukrepov na področju aktivnega in zdravega staranja za aktivno in zdravo starost, na področju podpore samostojnemu bivanju v domačem okolju in na področju dolgotrajne oskrbe.

 

Predlagane ukrepe po posameznih projektnih skupinah so predstavili:

- Dr. Boris Majcen (Inštitut za ekonomska raziskovanja)

- Janja Drole (Skupnost socialnih zavodov Slovenije)

- Dr. Božidar Voljč (Inštitut Emonicum)

- Vera Pečnik in dr. Mateja Kožuh Novak (ZDUS)

- Dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš (NIJZ)

 

Verjamemo, da bo projekt, ki je povezal različne deležnike na področju staranja na nacionalni in regionalni ravni pomembno prispeval k pripravi celovitega odziva na demografske spremembe v Sloveniji. Hvala vsem, ki ste bili z nami. Zaključni dokumenti posameznih delovnih sklopov so objavljeni na TEJ POVEZAVI.

 

 

 

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.