Četrta, zaključna konferenca projekta Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji - AHA.SI

18. novembra 2015 smo organiziral zaključno strokovno srečanje projekta Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji (Active and Healthy Ageing in Slovenia - AHA.SI), na katerem smo udeležencem predstavili predloge ukrepov za strategijo staranja za Slovenijo in skupaj razmislili, kateri ukrepi bodo predstavljali učinkovite podlage za strategijo staranja, ki jih bo mogoče uspešno implementirati v naši državi.

Navzoče sta uvodoma nagovorili ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač  Mrak in ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc. Dr. Anja Kopač Mrak je opozorila, da »Slovenija potrebuje novo nacionalno strategijo, s katero bi določili okvir in podlage za organizirano odzivanje na proces staranja prebivalstva in s katero bi omogočili kvalitetno in aktivno staranje prebivalstva ob upoštevanju načel medgeneracijske solidarnosti in sodelovanja« in dodala: »Projekti, kot je vaš, in posveti, kot je današnji, so seveda nepogrešljivi za načrtovanje  celovite strategije odziva Slovenije na starajočo družbo in demografske spremembe.«

Z njo se strinja ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc, ki je poudarila pomen medsektorskega sodelovanja: »Ta projekt je še posebej pomemben zato, ker že sedaj omogoča boljše povezovanje strokovnjakov na področju zdravstva in socialnega skrbstva in  krepi zavest, da lahko samo skupaj najdemo najboljše rešitve. Prav tako so dragoceni rezultati analize zdravstvenega sistema, ki smo jo v teh mesecih na Ministrstvu za zdravje pripravljali v sodelovanju s strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije in Evropskega Observatorija za spremljanje zdravstvenih sistemov in politik.«

Raziskava med deležniki projekta je pokazala, da  se strinjajo, da se slovenska družba hitro stara, da potrebujemo strategijo staranja in da je priprava tovrstne strategije prioriteta. V veliki meri podpirajo stališče, da mora strategija staranja upoštevati posledice ukrepov za vse generacije, prav tako pa se strinjajo, da je treba izkušnje starejših vključiti v pripravo strategije. Deležniki poudarjajo, da je potrebno spremeniti odnos do staranja v naši družbi, da je prav to prvi korak k učinkovitim načrtovanim spremembam.

Hvala vsem udeležencem za konstruktivni doprinos k uspešni zvedbi strokovnega posveta.

Poročilo: Zaključna konferenca projekta AHA.SI

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.