Ali posvečamo dovolj pozornosti izzivom prehranske oskrbe v institucionalnem varstvu?

Prebivalci Slovenije doživimo manj zdravih let življenja kot povprečen starejši odrasli v Evropski Uniji, na kar nas v priporočilih Evropskega Semestra opozarja tudi Evropska Komisija. Ne le za nas, posameznike, tudi za celotno družbo je zmanjševanje bremena krhkosti in bolezni v starosti ključno za vzdržno finančno perspektivo Slovenije in naše izrazito starajoče se družbe.

25. oktobra 2022 se je v Laškem odvijalo že 9. srečanje Aktiva prehranskih delavcev, ki je dan posvetilo izzivom prehranske oskrbe v institucionalnem varstvu.

Prehrana in telesna dejavnost sta temelj zdravega staranja, vzdrževanja telesnih in duševnih zmožnosti ter obvladovanja krhkosti. Nacionalni program prehrane in telesne dejavnosti 2015 –  2025 »Dober tek, Slovenija« namenja prehrani starejših odraslih in bolnikov posebno poglavje in predvideva tudi pripravo smernic za prehrano starejših v domovih. Aktiv prehranskih delavcev v domovih za starejše občane je od vzpostavitve v letu 2010 sodeloval pri različnih aktivnostih in projektih, kar je vodilo do priprave priporočil zdravega prehranjevanja v domovih za starejše občane. Slednje so bile na srečanju tudi predstavljene.

Vir: img.freepik.com/free-photo/food-being-given-away-as-donation_23-2148613270.jpg

Omenjen aktiv prehranskih delavcev je bil ustanovljen v začetku leta 2011 pod okriljem Skupnosti socialnih zavodov Slovenije z osnovnim ciljem povezovanja delavcev prehranskih služb.  Skozi vsa leta se trudijo uresničiti želijo po okrepitvi sodelovanja z ostalimi aktivi strokovnih delavcev, izmenjavati strokovna znanja in izkušanje, zagotavljati večjo prepoznavnost pomena organizirane prehranske oskrbe stanovalcev v domovih, sodelovati in naslavljati aktualno prehransko problematiko, oblikovati strokovna stališča s področja prehranske oskrbe ter sodelovati z ostalimi deležniki s prehranskega področja1.

Vir: Monika Robnik Levart

V imenu Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je pozdravni nagovor podala Nacionalna promotorka javnega zdravja Andreja Mezinec, ki je med drugim podala čestitke za deveto srečanje ter omenila, da je prvo strokovno srečanje nastalo v okviru projekta PANGEA, v katerem je z naše strani sodelovala dr. Mojca Gabrijelčič. Taka srečanja pomenijo veliko, saj izboljšujejo zavedanje, kako pomembna je prehrana v domovih za starejše ter kako odgovorna je vloga osebja v kuhinjah in zdravstvenega ter drugega osebja, da so stanovalci deležni prehranske oskrbe, ki jim omogoča najboljšo možno kakovost življenja. Takšna srečanja so zagotovo ena izmed poti o zavedanju kako pomembna je ustrezna podpora vsem delavcem, ki se srečujejo s tako heterogeno skupino starejših ter prehrano. Zaključila je z mislijo: »Že mladi moramo skrbeti, da bomo aktivni in zdravi tudi v starosti, saj starati se načeloma začnemo že ob rojstvu«.

Poleg nagovora Nacionalnega inštituta za javno zdravje je prisotne nagovoril tudi vodja Aktiva prehranskih delavcev g. Damijan Zelenik, sekretar Skupnost Socialnih Zavodov Slovenije g. Denis Sahernik  ter višja svetovalka ga. Hermina Štupar iz Ministrstvo za delo družino, družino, socialne

Vsebinski del programa so oblikovali

  • Izr. prof. dr. Nada Rotovnik Kozjek, dr. med. Onkološki inštitut Ljubljana; Predstavitev smernic za organizirano prehransko oskrbo starejših
  • Aljoša Kuzmanovski, klinični dietetik, UKC Ljubljana; Prehrana starejšega odraslega z obolenjem ledvic
  • Peter Rikkelman, strokovnjak za prehrano oseb z motnjami hranjenja, PRTM BVBA/LTD; Novosti s področja prehrane oseb z motnjami hranjenja-izkušnje iz tujine
  •  
  • višja sekretarka Tadeja Kvas Majer, MKGP; Lokalna živila in zmanjševanje količin odpadne hrane
  • mag. Jana Ramuš, magistrica živilske znanosti, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS; Javna naročila živila in izzivi
  • Barbara Lončarek, magistrica inženirka prehrane, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS;  Predstavitev aplikacije Katalog živil za javno naročanje
  • Lojze Čop, kuharski mojster, Gostilna PR ČOP; Vključevanje slovenskih narodnih jedi v prehrano starejših
  • Mag. Martin Lisec, Inštitut Stopinje; Smo zaposleni v kuhinji pomembni? Ne, smo nenadomestljivi

Dostop do vabila.

Dostop do predstavljenih gradiv:

Smernice za izvajanje domske prehranske oskrbe v domovih za starejše.

Prehrana in telesna vadba pri kronični ledvični bolezni.

Dostop do spletnih strani:

Skupnosti socialnih zavodov.

Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji.


[1] https://www.dom-hrastnik.si/sl-SI/news/17/aktiv-prehranskih-delavcev

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.