Aktivnosti na področju trga dela in upokojevanja

V zadnjih mesecih smo nadaljevali z analizo in evalvacijo trenutnih razmer in projekcij na trgu dela, kakor tudi z razvojem, nadgradnjo in predlogom institucionalizacije metodološkega pristopa in orodij na področju pokojninskega sistema v Sloveniji. Z European Centre for Social Welfare Policy and Research iz Dunaja smo podpisali pogodbo, v okviru katere bo center pomagal pripraviti nabor ukrepov, s katerimi bi spodbudili podaljšano zaposlovanje v Sloveniji.

Nadaljevali smo srečanja z deležniki. Tako smo organizirali delavnice s predstavniki mladih, s prekernimi delavci, upokojenci ter s sindikati Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Pergam in sindikatom Mladi plus. Na delavnicah smo pridobili mnenja deležnikov na predstavljene osnovne ugotovitve in vprašanja na področju podaljšanega zaposlovanja in odloženega upokojevanja.

V mesecu decembru smo vsebino in problematiko projekta predstavili vodstvu Gospodarske zbornice Slovenije.

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.