1. oktober 2023 – Mednarodni dan starejših

Vsako leto 1. oktobra obeležujemo Mednarodni dan starejših #UNIDOP2023 #OlderPersonsDay. Ta dan je bil razglašen za praznovanje in ozaveščanje o prispevku starejših ljudi k družbi ter o izzivih, s katerimi se soočajo starejše generacije. Letos ga obeležujemo že 33. leto zapored. Z besedo ˝starejši˝ običajno označujemo osebe, stare 65 let ali več. Mednarodni dan starejših je pomemben dan za ozaveščanje o vprašanjih, povezanih s staranjem prebivalstva in spodbujanje družbene inkluzije ter enakopravnosti za vse generacije. Nacionalni inštitut za javno zdravje bo letošnjo obeležitev zaznamoval z vseslovensko akcijo »Pokloni čas, polepšaj dan«.

Izpolnjevanje obljub Splošne deklaracije človekovih pravic za starejše osebe: med generacijami

Generalna skupščina Združenih narodov je pred petinsedemdesetimi leti sprejela Splošno deklaracijo o človekovih pravicah. Napisali so ga predstavniki z vsega sveta z različnimi pravnimi, kulturnimi in jezikovnimi ozadji in je prvi dokument, ki artikulira temeljne človekove pravice, ki naj bi bile univerzalno zaščitene. Kot priznanje za ta mejnik in pogled v prihodnost, ki izpolnjuje obljubo, da bo zagotovila, da bodo vsi ljudje, vključno z vsemi starejšimi, v celoti uživali svoje človekove pravice in temeljne svoboščine, se bo letošnja obeležitev mednarodnega dneva starejših Združenih narodov osredotočila na temo »Izpolnjevanje obljub Splošne deklaracije človekovih pravic za starejše osebe: med generacijami« (originalno: “Fulfilling the Promises of the Universal Declaration of Human Rights for Older Persons: Across Generations”).

Cilji Mednarodnega dneva starejših vključujejo spodbujanje spoštovanja starejših ljudi, ozaveščanje o njihovih pravicah, spodbujanje aktivnega in zdravega staranja ter poudarjanje pomembnosti vključevanja starejših ljudi v družbo. Tema se vsako leto osredotoča na različne vidike življenja starejših in izzive, s katerimi se srečujejo.

Prebivalstvo Slovenije se stara

Delež starejših prebivalcev narašča tako v Sloveniji kot na ravni EU. Izobrazba predstavnikov te starostne skupine v Sloveniji je v povprečju nižja od izobrazbe celotnega prebivalstva. Starejši uporabljajo internet manj od povprečja, se pa njihov delež med uporabniki zvišuje.

1. januarja letos je bilo v Sloveniji 453.708 prebivalcev, starih najmanj 65 let. Njihov delež v celotnem prebivalstvu narašča. Med letoma 1991 in 2023 je zrasel za 10,6 odstotne točke, tj. z 10,8 % leta 1991 na 21,4 % letos. Dviguje se tudi povprečna starost prebivalstva: na začetku leta 1991 je bila 35,9 leta, na začetku leta 2023 pa 44,0 leta ali za več kot 8 let višja. Po občinah so bili v povprečju najmlajši prebivalci Komende (39,3 leta), najstarejši pa prebivalci Osilnice (52,1 leta).

Zvišuje se tudi koeficient starostne odvisnosti starih. Ta pove, koliko prebivalcev, starih 65 let ali več, je odvisnih od 100 delovno sposobnih. Vrednost tega kazalnika je bila na začetku letošnjega leta 33,7 ali za 14,1 odstotne točke višja kot konec leta 1999. Najnižja je bila v občini Benedikt (20,4), najvišja pa občini Osilnica (64,0).

Delež oseb, starejših od 65 let, v celotnem prebivalstvu je bil lani največji v Italiji (23,8 %), najmanjši pa v Luksemburgu (14,8 %). Povprečje EU-27 je bilo 21,1 %, enako kot v Sloveniji.


Vir: SURS (https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/11379)

 

NIJZ je ob letošnji obeležitvi mednarodnega dneva starejših organiziral akcijo, ki bo potekala med 29. septembrom in 1. oktobrom 2023. S krepitvijo sodelovanja in solidarnosti med ljudmi različnih starosti želimo spodbujati njihovo medsebojno razumevanje ter tako presegati stereotipe, predsodke in diskriminacijo do starejših in tudi mlajših družbenih skupin. Akcija se pridružuje Nacionalnemu mesecu skupnega branja 2023 (NMSB 2023).

Z akcijo »Pokloni čas, polepšaj dan« bi radi starejše (65+), še posebej tiste starejše, ki so sami in osamljeni, povabili k vključevanju v različne aktivnosti s pridihom kulture, kjer bo v ospredju knjiga in skupno branje. Spodbuditi želimo medgeneracijsko sodelovanje ter prispevati k medsektorskemu povezovanju v lokalni skupnosti, pa tudi širše.

Praznovanje Mednarodnega dne starejših je priložnost za razmislek o vprašanjih, kot so socialna varnost, zdravstvena oskrba, pravičnost in enakost v starosti ter spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja. Obenem je to tudi čas za izražanje hvaležnosti in spoštovanja do vseh tistih, ki so prispevali k razvoju družbe skozi svoje dolgo življenje.

 

Nekaj zanimivosti in informacij o Mednarodnem dnevu starejših:

1. Ustanovitev dneva: Mednarodni dan starejših je bil prvič razglašen s strani Združenih narodov leta 1990. Od takrat se vsako leto praznuje 1. oktobra.
2. Teme: Vsako leto ima Mednarodni dan starejših svojo temo, ki se osredotoča na posebno področje skrbi za starejše. Te teme navadno obravnavajo vprašanja, kot so zdravje, oskrba, socialna vključenost in pravice starejših.
3. Demografski trendi: Svet se sooča s hitro starajočo populacijo. Do leta 2050 naj bi se število ljudi, starejših od 60 let, podvojilo, kar postavlja izzive glede zdravstvene oskrbe, pokojninskih sistemov in socialne varnosti.
4. Poudarek na aktivnem staranju: Mednarodni dan starejših spodbuja idejo o aktivnem staranju, kar pomeni, da starejši ljudje ohranjajo dejavno in produktivno življenje ter prispevajo k družbi na različne načine.
5. Mednarodna organizacija: Mednarodni dan starejših se praznuje po vsem svetu, pri čemer različne države in organizacije organizirajo dogodke in dejavnosti, ki promovirajo pravice in dobrobit starejših ljudi.
6. Združeni narodi in Agenda 2030: Agenda 2030 za trajnostni razvoj Združenih narodov poudarja pomembnost vključevanja starejših ljudi v cilje trajnostnega razvoja. Eden od ciljev je tudi zagotoviti, da starejši ljudje živijo z dostojanstvom in imajo enake pravice do sodelovanja v družbi.
7. Nacionalne razlike: Na Mednarodni dan starejših se v različnih državah izvajajo različni programi in prireditve, od seminarjev in konferenc do zabavnih prireditev in prostovoljskih dejavnosti.
8. Promocija medgeneracijskega sodelovanja: Ta dan spodbuja povezovanje med različnimi generacijami, pri čemer mlajše generacije lahko učijo od izkušenj starejših in prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja starejših ljudi.
9. Desetletje zdravega staranja: Obdobje 2021-2030 je bilo s strani Svetovne zdravstvene organizacije proglašeno za desetletje zdravega staranja s štirimi akcijskimi področji: Boj proti starizmu, Starosti prijazna mesta in skupnosti, Integrirana klinična oskrba za starejše (vključno z UHC) ter Dolgotrajna oskrba.

 

Tonska Izjava Andreje Mezinec, NIJZ

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.