Aktivno in zdravo staranje

Aktivno staranje je proces optimalnega uresničevanja danih možnosti posameznikovega zdravja, udeležbe in sodelovanja v družbi ter varnosti z namenom spodbuditi kvaliteto njegovega življenja v starosti.

 

Beseda »aktiven« se ne nanaša le na zmožnost udeležbe na trgu delovne sile ali na fizično aktivnost, temveč tudi na trajno udeležbo v socialnem, gospodarskem, kulturnem, duhovnem in civilnem življenju. Starejši lahko še vedno aktivno doprinesejo svojim družinam, prijateljem, skupnosti in narodu.

Aktivno staranje se nanaša tako na posameznike kot na prebivalstvo in na skupino ter omogoča ljudem, da uresničijo svoje možnosti za dobro počutje, da se udeležujejo družbenih aktivnosti v skladu s svojimi potrebami, željami, zmožnostmi. Ključni cilj posameznikov je ohranjanje avtonomije in neodvisnosti v starosti.

Na področju aktivnega in zdravega staranja bodo obravnavana naslednja področja:

  • predupokojitvena priprava na starost,
  • preventiva padcev med starejšimi,
  • opolnomočenje starejših,
  • seznanjanje starejših z možnostmi in uporabo internetnega povezovanja.

Prvi dve področji sta za projekt ključni, ostali dve ju smiselno dopolnjujeta.

Pomen celovite preventive padcev

V javnem zdravstvu je preventiva lahko izolirana in ciljana, kakršno je npr. cepljenje proti posamezni nalezljivi bolezni, kjer z enkratnim dejanjem dosežemo cilj, ali pa je celovita, kar pomeni, da je trajna in povezuje več aktivnosti na različnih področjih. Padci so posledica in kazalnik številnih bolezni, stanj ali okoliščin in jih zato preventivno ni mogoče obravnavati samo z enim ukrepom ali le na enem nivoju.

Oblikovanje učinkovitih in izvedljivih preventivnih strateških izhodišč

Na srečanjih z različnimi deležniki se je izkazalo, da je med njimi veliko pripravljenosti, potencialov in izkušenj, ki jih je ob dobrem sodelovanju kljub nekaterim razlikam mogoče povezati v učinkovit preventivni sistem. Razlike so predvsem v razumevanju padcev kot sistemskega javno-zdravstvenega pojava. S stališča posameznih področij oziroma aktivnosti jih je mogoče obravnavati tudi kot samostojen problem, kar je lahko eden od vzrokov, da so bogate izkušnje deležnikov premalo povezane.

Evropsko srečanje o preventivi padcev med starejšimi

Padci med starejšimi so v Evropi in po svetu pomemben zdravstveni izziv. So glavni vzrok poškodb, povezani so z velikimi stroški, smrtnostjo in invalidnostjo. So nadloga starosti, starejših in njihovih najbližjih. Z naraščajočo dolgoživostjo postajajo vse bolj pomembno strokovno, raziskovalno, politično in poslovno področje.

Od 23. do 25. marca je zato v Stuttgartu potekalo srečanje na temo preventive padcev. Odvijalo se v okviru enega najpomembnejših evropskih projektov, ki je namenjen tej tematiki. Projekt "The Prevention of Falls Network for...

AHA.SI predstavljen na motivacijskih dnevih Kluba tajnic Severne Primorske

Od 31. januarja do 1. februarja 2015 so v organizaciji Kluba tajnic Severne Primorske,  v Goriških Brdih, potekali 12. motivacijski dnevi (MOD) Zveze tajnic Slovenije. Na srečanju je bil predstavljen projekt AHA.SI, in sicer predupokojitvene aktivnosti v Sloveniji in preliminarni rezultate ankete Aktivno in zdravo staranje DM. Udeleženke srečanja so izrazile podporo in pripravljenost sodelovanja pri projektu AHA.SI, saj se zavedajo pomena predupokojitvenih aktivnosti.

Predstavitev najdete v priponki.

Preventiva padcev

Poškodbe so v Sloveniji na tretjem mestu po vzroku smrti, zato je njihovo družbeno in ekonomsko breme izjemno veliko. Če je bila zaradi prezgodnje umrljivosti še pred časom velika pozornost usmerjena predvsem otrokom in mlajšim odraslim, postajajo v zadnjem času vedno večji javnozdravstveni  izziv tudi poškodbe starejših. Standardizirane stopnje umrljivosti so v Sloveniji kljub znatnemu padcu v zadnjem desetletju (na 100.000 prebivalcev s 70,1 v letu 2001 na 56,3 v letu 2010), še vedno znatno višje od povprečja EU-27, ki je 36,5 v letu 2010. Vodilni vzroki smrti zaradi poškodb so padci,...

Predupokojitvena priprava na starost

Predupokojitvena priprava na starost vsebinsko osmišlja podaljševanje aktivnega in zdravega življenja z namenom, da bi se kolikor mogoče dolgo ohranjalo tudi po zaključenem zaposlitvenem obdobju. Po upokojitvi ostajajo znanje in izkušnje starejših neizrabljeni družbeni kapital, obstoječa zakonodaja ga prej onemogoča kot spodbuja.

Strani

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.