Aktivno in zdravo staranje

Aktivno staranje je proces optimalnega uresničevanja danih možnosti posameznikovega zdravja, udeležbe in sodelovanja v družbi ter varnosti z namenom spodbuditi kvaliteto njegovega življenja v starosti.

 

Beseda »aktiven« se ne nanaša le na zmožnost udeležbe na trgu delovne sile ali na fizično aktivnost, temveč tudi na trajno udeležbo v socialnem, gospodarskem, kulturnem, duhovnem in civilnem življenju. Starejši lahko še vedno aktivno doprinesejo svojim družinam, prijateljem, skupnosti in narodu.

Aktivno staranje se nanaša tako na posameznike kot na prebivalstvo in na skupino ter omogoča ljudem, da uresničijo svoje možnosti za dobro počutje, da se udeležujejo družbenih aktivnosti v skladu s svojimi potrebami, željami, zmožnostmi. Ključni cilj posameznikov je ohranjanje avtonomije in neodvisnosti v starosti.

Na področju aktivnega in zdravega staranja bodo obravnavana naslednja področja:

  • predupokojitvena priprava na starost,
  • preventiva padcev med starejšimi,
  • opolnomočenje starejših,
  • seznanjanje starejših z možnostmi in uporabo internetnega povezovanja.

Prvi dve področji sta za projekt ključni, ostali dve ju smiselno dopolnjujeta.

Pomembno je, da ustvarimo pogoje za uspešen prehod v pokoj in prilagoditev življenja

Predupokojitvene aktivnosti so tiste, s katerimi delavec (tudi nezaposleni) pridobi ustrezna znanja za planiranje tretje življenjske kariere, obenem pa je potrebno na družbeni ravni ustvarjati pogoje za izvajanje predupokojitvenih aktivnosti in tudi pogoje za uspešen prehod v pokoj in prilagoditev življenja. Odogvorili smo na nekaj ključnih prašanj o predupokojitvenih aktivnostih, o ustreznih pristopih ter o temeljih za oblikovanje strategije.

 

 

Preventiva padcev - delavnica na 3. strokovnem srečanju

Na tretjem mednarodnem strokovnem srečanju projekta AHA.SI, 17. in 18. junija 2015, smo poleg predstavitve dobrih praks v ospredje postavili izmenjavo mnenj deležnikov, ki je potekalo tudi v delovnih skupinah po posameznih vsebinskih sklopih.

Predstavitvi z delavnice o preventivi padcev najdete med spodnjimi dokumenti.

Opolnomočenje - delavnica na 3. strokovnem srečanju

Na tretjem mednarodnem strokovnem srečanju projekta AHA.SI, 17. in 18. junija 2015, smo poleg predstavitve dobrih praks v ospredje postavili izmenjavo mnenj deležnikov, ki je potekalo tudi v delovnih skupinah po posameznih vsebinskih sklopih.

Predstavitev "Položaj starejših v Sloveniji in možne poti za izboljšanje" ter gradiva z delavnice "Demografski prehod v Sloveniji, starejši, zdravje, bivanje in transport" najdete med spodnjimi dokumenti.

Predupokojitvena priprava na starost - delavnica na 3. strokovnem srečanju

Na tretjem mednarodnem strokovnem srečanju projekta AHA.SI, 17. in 18. junija 2015, smo poleg predstavitve dobrih praks v ospredje postavili izmenjavo mnenj deležnikov, ki je potekalo tudi v delovnih skupinah po posameznih vsebinskih sklopih.

Predstavitve z delavnice o predupokoitvenih pripravih na starost in gradivo o predupokojitvenih izobraževanjih najdete med spodnjimi dokumenti.

Mednarodni delovni posvet o naložbah na področju sociale in zdravja v Sloveniji

Vlaganje v socialo in zdravje danes pomeni ekonomsko učinkovitejšo družbo v prihodnje.

Brdo pri Kranju, 14. februar 2014 - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS (MDDSZ), Ministrstvo za zdravje RS (MZ) in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) so organizirali mednarodni delovni posvet o naložbah na področju sociale in zdravja v Sloveniji. Poleg številnih domačih strokovnjakov so se posveta udeležili tudi predstavniki Evropske...

Strani

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.