Inovativni pristopi k dolgotrajni oskrbi na Nizozemskem

Delovna skupina AHA.SI za dolgotrajno oskrbo se je v mesecu oktobru 2014 srečala s predstavniki organizacij ActiZ in EHASA iz Nizozemske. Na delovnem srečanju v Sloveniji so predstavili tamkajšnji sistem dolgotrajne oskrbe in izzive, ki jih prinaša prihajajoča reforma. Ker je delovni sestanek odprl številna nova vprašanja, ki so pomembna tudi za slovenski sistem dolgotrajne oskrbe, se je skupina deležnikov (direktorji domov starejših občanov) odločila, da sredi maja 2015 pripravi strokovno ekskurzijo na Nizozemsko. 

Slovensko delegacijo so gostile številne nevladne organizacije, ki vključujejo tako institucionalne storitve kot tudi storitve v domačem okolju, za izvajanje storitev pa uporabljajo tudi podporne tehnologije, številne preventivne programe in druge inovativne prakse. Podrobno so se seznanili s tamkajšnjim sistemom dolgotrajne oskrbe, nedavnimi spremembami v zakonodaji ter izzivi, s katerimi se soočajo tako zaradi sprememb v zakonodaji kot tudi zaradi starajoče se družbe. Ključne spremembe na področju dolgotrajne oskrbe namreč predvidevajo večji delež oskrbe na domu, decentralizacijo določenih storitev ter dvig sofinanciranja uporabnikov.

Dom za starejše občane Woon-zorgcentrum Humanitas Deventer

Predstavniki Skupnosti socialnih zavodovso v domu za starejše občane Woon-zorgcentrum Humanitas Deventer poleg predstavitve delovanja doma imeli možnost videti, kako zapolniti prazne kapacitete doma. Pripravili so pilotni projekt in v izvajanje storitev vključili študente, ki v zameno za bivanje in prehrano v domu opravijo 30 ur prostovoljnega dela. Študentje pa niso edina noviteta doma. Tu živi tudi robotka ZORA, ki je po parih mesecih bivanja v domu že nepogrešljiva članica tamkajšnje skupnosti. S starejšimi se igra družabne igre, pleše in jih zabava.

Organizacija Sensire

Posebno pozornost uporabi sodobnih tehnologij namenja tudi organizacija Sensire, katerih uporabniki v večini živijo domačem okolju. Predstavili so nekaj zanimivih nevsakdanjih praks, ki jih uporabljajo za boljše počutje starejših, npr. interaktivna konzola za dementne, robotski hišni ljubljenček v obliki dinozavra, ki ima dodelan senzorni sistem, zato ga uporabljajo predvsem za vzpostavljaje telesnega stika med uporabnikom in dinozavrom, sobno kolo, s katerim se lahko s pomočjo video zaslona vozimo po uporabniku znanih poteh idr. Sensire izvaja tudi storitve e-zdravja, in sicer 24 urni monitoring pacienta in 24 urno podporo uporabnikom.

Organizacija Argos Zorggroep

Zadnja v skupini organizacij za dolgotrajno oskrbo se je predstavila organizacija Argos Zorggroep, ki je predstavila delovanje institucionalne skrbi za starejše, in sicer izvajajo storitve v domovih za starejše in v rehabilitacijskih centrih. Medtem ko domovi za starejše nadomeščajo funkcijo doma in se zato bolj prilagajajo stanovalcem, so rehabilitacijski centri zgolj institucije, ki izvajajo prehodno oskrbo in niso usmerjene na uporabnika. Cilj rehabilitacijskega centra je, da se uporabnik ustrezno rehabilitira in se čim prej vrne nazaj v 'domače' okolje.

Predstavniki Skupnosti so bili nad predstavitvami navdušeni, hkrati pa so bili enotnega mnenja, da bo v Sloveniji treba še marsikaj postoriti, da bomo kos izzivom, ki jih prinaša dolgoživa družba. 

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.