Izdelki projekta / Project outputs

ANALITSKA POROČILA POSAMEZNIH VSEBINSKIH SKLOPOV / Analytical reports:

PRIPOROČILA S PREDLOGI UKREPOV ZA POLITIČNE ODLOČEVALCE ZA POSAMEZNE VSEBINSKE SKLOPE / Final documents of the project with proposed measures:


ZBRANI KONČNI DOKUMENTI Z DODATNIMI GRADIVI POSAMEZNIH VSEBINSKIH SKLOPOV /Final documents with additional materials of individual work package: 


TIPOLOGIJA DELEŽNIKOV PROJEKTA AHA.SI, MREŽENJE, KOMUNIKACIJA IN EVALVACIJA /Networking, Communication and Evaluation:

PODATKOVNE ZBIRKE IN KAZALNIKI ZA INDEKS AKTIVNEGA IN ZDRAVEGA STARANJA / Databases and Indicators for Active and Healthy Ageing index:


POROČILA S STROKOVNIH SREČANJ / Reports from conferences:

BILTENI / Bulletin: 

CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA / Corporate identity: 

PROMOCIJSKA GRADIVA / Promotional materials: 


ENGLISH DOCUMENTS: 

Analytical reports:

Final documents of the project with proposed measures:

Networking, Communication and Evaluation reports: 

Databases and Indicators for Active and Healthy Ageing index:


Partnerji / Partners: 

http://www.zdus-zveza.si/ahasi

http://www.ssz-slo.si/

http://www.irssv.si/

http://www.emonicum.eu/

http://www.ier.si/

http://nijz.si

    Pridružite se nam

    Pridružite se nam

     
    Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.