Preventiva pred padci v Domu upokojencev Center, enota Tabor - primer dobre prakse

Zaradi visoke povprečne starosti stanovalcev se največ padcev pripeti ravno v domovih starejših občanov. Da bi bilo padcev čim manj v Domu starejših občanov Center izvajajo posebno vadbo za preprečevanje padcev ter skrbijo za redno gibanje svojih varovancev.

Gibanje, redna vadba v obliki telovadbe, plesa joge in sprehodov so aktivnosti, ki jih že vsa leta ponujajo svojim stanovalcem, v letu 2013 pa so v enoti Poljane pričeli s pilotnim izvajanjem namenske vadbe za preprečevanje padcev. Vadba je bila s strani stanovalcev zelo dobro sprejeta, zato s septembrom tovrstno vadbo pričenjajo tudi v enoti Tabor. Da bi preprečili čim več padcev stanovalce opozarjajo na primerno obutev in jim odsvetujejo uporabo tepihov v sobah in kopalnicah, pri obnovi prostorov pa so bili pozorni na ustrezno opremljenost z oprijemali. Z aktivnostmi in programi, ki jih izvajajo so dokazali odgovorno ravnanje v zvezi s padci med njihovimi stanovalci.

Kljub temu, da sistemskega merjenja še niso uvedli so v določenem času pri relativno zdravih stanovalcih v okviru vadbe za preprečevanje padcev pri udeležencih zaznali napredek v moči, gibljivosti in ravnotežju.

Ovire, s katerimi se srečujejo glede splošne preventive pred padci, so različne, in sicer: stanovalci so neprimerno obuti, v primeru, da ponoči vstajajo, ne prižgejo dovolj luči, želijo imeti v sobah preproge, pozabijo, kje so pustili palico in se čez njo spotaknejo, slabo vidijo (nimajo primernih očal), domovi starejše gradnje imajo določene arhitekturne ovire (npr. prag za na balkon), stanovalci precenijo svoje sposobnosti in želijo vstati ali se presesti sami, brez pomoči, vrtoglavice, nenadna slabost, lahko tudi vpliv zdravil.

Kljub temu, da se pri izvedbi vadbe za preprečevanje padcev soočajo z določenimi ovirami, ki so tako prostorsko / arhitekturne narave (npr.: dom nima večnamenskega prostora, prostor je v kleti, premajhen in težje dostopen …), kot tudi kadrovske s premajhnim  število fizio in delovnih terapevtov, da bi se vadba izvajala v primernih urah in v manjših skupinah, kjer bi dosegli večji učinek, bodo tudi v bodoče veliko pozornosti namenili tovrstnim aktivnostim saj se zavedajo pozitivnih učinkov preventive ter neželjenih posledic, ki jih povzročijo padci pri starejših.

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.