Predstavitev projekta AHA.SI na WHO delavnici AFFE (Age friendly environments in Europe) v Bratislavi

9. julija 2015 je v organizaciji WHO potekala delavnica AFFE (Age friendly environments in Europe) v Bratislavi, ki so se ga udeležile tudi predstavnice delovne skupine WP4 – predupokojitvene aktivnosti.

 

Na dogodku so udeležencem delavnice predstavile projekt AHA.SI, predvsem proces dela z deležniki in prenos izkušenj projekta iz  nacionalne ravni na regionalno in lokalno -  na OE Nova Gorica, OE Koper in OE Maribor, NIJZ. Na delavnici je bila prisotna tudi predstavnica OE Celje, ki letos v ta prenos ni vključena,  sodelovali so pa so tudi sodelavci iz Centra za zdravje in razvoj iz Murske Sobote ter predstavnice mestnih občin Ljubljana, Maribor, Celje in Murske Sobote.

Predstavitev je bila zelo dobro sprejeta, saj je opozorila na pomembne elemente procesa priprave strategije aktivnega in zdravega staranja in na veliko vrednost mreženja z deležniki in dobre komunikacijske priprave dogodkov rešitev.

Na delavnici so bile sicer predstavljene lokalne in regionalne rešitve za starejšim prijazna okolja na Češkem, Slovaškem, Hrvaškem in v Sloveniji. Pogovarjali so se o inovativnih pristopih za različna okolja, ne le mestna, ampak tudi ruralna in odmaknjena področja. Nekaj časa, ki je bil namenjen za razpravo, so namenili tudi novejšim tehnologijam, ki lahko učinkovito podprejo starejše pri neodvisnem bivanju v domačem okolju.

dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš med prestavitvijo projekta AHA.SI na WHO delavnici AFFE (Age friendly environments in Europe) v Bratislavi

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.