Evalvacija predupokojitvenega seminarja za pripadnike Slovenske vojske, uslužbence MORS in njihove partnerje Debeli Rtič 2015

Delovna skupina (WP 4- predupokojitvene aktivnosti, Mojca Gabrijelčič Blenkuš, Mojca Omerzu, Nina Scagnetti, Urška Gračner in Andreja Mezinec)  je v ponedeljek 8. 6. 2015 in petek 12. 6. 2015 opravila evalvacijo predupokojitvenega seminarja (PUS) za pripadnike Slovenske vojske, uslužbence MORS in njihove partnerje na Debelem Rtiču. 

Enotedenski seminar je bil namenjen pripadnikom Slovenske vojske in uslužbencem MORS, ki bodo v letu 2015 izpolnili pogoje za pridobitev pravice do poklicne ali starostne pokojnine ter njihove svojce. Namen seminarja je bil udeležencem predstaviti pasti in priložnosti, ki jih nudi tretje življenjsko obdobje s pomočjo vrhunskih slovenskih strokovnjakov tako s področja gerontologije, zdrave prehrane, gibanja, odvisnosti, medsebojnih odnosov …  Velik poudarek so namenili medsebojnemu druženju, izmenjavi izkušenj, mnenj, pričakovanj, idej, kako se kakovostno pripraviti na prehod v tretje življenjsko obdobje. Med prisotne udeležence smo razdelili tri vprašalnike s katerimi smo želeli pridobiti poglobljen pogled v izvedbo samega seminarja ter življenjski slog prisotnih. Z prejetimi anketami smo bili zelo zadovoljni, saj nam je vsaka izpolnjena anketa zelo dragocena. Delovna skupine se zahvaljuje MORS za odobritev  spremljanja izvedbe Predupokojitvenega seminarija Debeli Rtič 2015.

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.