Aktivno in zdravo staranje v odmaknjenih področjih (projekt ASTAHG)

Alpsko regija je eden največjih naravnih, gospodarskih in proizvodnih prostorov v Evropi z več kot 80 milijoni prebivalcev (16% prebivalstva EU) in ena najbolj privlačnih turističnih regij. Alpska regija vključuje pet držav članic Evropske unije in dve državi izven območja EU, ki se nahajata v osrčju edinstvene in znamenite gorske verige v središču Evrope. Številne regije na območju Alp sodijo med najbolj razvite na svetu, vsekakor pa je treba upoštevati dejstvo, da tudi alpski prostor zaznamujejo območja in regije, ki se nahajajo v vse prej kot zavidljivem položaju. 

...

Četrta, zaključna konferenca projekta Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji - AHA.SI

18. novembra 2015 smo organiziral zaključno strokovno srečanje projekta Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji (Active and Healthy Ageing in Slovenia - AHA.SI), na katerem smo udeležencem predstavili predloge ukrepov za strategijo staranja za Slovenijo in skupaj razmislili, kateri ukrepi bodo predstavljali učinkovite podlage za strategijo staranja, ki jih bo mogoče uspešno implementirati v naši državi.

Bilten JESEN 2015

V tokratni številki biltena smo odgovorili na nekatera vprašanja s področja zaposlovanja starejših odraslih, dolgotrajne oskrbe kot novi veji na področju socialne varnosti, padcev in aktivnosti, ki ustvarjajo pogoje za uspešen prehod v pokoj. Želimo vam prijetno branje.

Če želite prejemati bilten po elektronski pošti v zgornjem levem kotu kliknite "subscribe".

Bilten JESEN 2015

Prebivalstvo se stara zato potrebujemo ustrezen in pravočasen odziv

  • Zakaj je pomembno, da danes, kljub mladosti, o upokojevanju  razmišljajo mladi?
  • Kaj nas čaka, če se na demografske napovedi staranja prebivalstva ne bomo ustrezno in pravočasno odzvali?
  • S katerimi ukrepi lahko izboljšamo zaposljivost starejših ter podpremo njihovo participacijo na trgu dela in s tem odlaganje odločitev za upokojitev?

Občina Kanal ob Soči – primer dobre prakse pomoči starejšim ter neformalnim oskrbovalcem

Pred tremi leti so pristopili k projektu Net-age, v okviru katerega so želeli izboljšati koordinacijo med javnimi in zasebnimi interesnimi skupinami ter kakovost staranja svojim občanom in pomagati njihovim oskrbovalcem. S sodelovanjem in partnerstvi na lokalni kot tudi širši ravni uspešno premagujejo vsakdanje ovire na področju oskrbe starejših. Uvedli so inovativne socialne in zdravstvene pristope oskrbe in s tem svojim občanom omogočili bolj  aktivno, zdravo in samostojno staranje.

Strani

Subscribe to Staranje.si RSS

Vsebinska področja projekta AHA.SI

Namen projekta AHA.SI je priprava podlag za vključitev v Strategijo za aktivno in zdravo staranje v Sloveniji na treh vsebinskih področjih.

 

Trg dela in upokojevanje
Razmerje med delovno aktivnim prebivalstvom in upokojenci je vse bolj skrb zbujajoče in ekonomsko nevzdržno. Zato bodo v okviru projekta pripravljene strokovne podlage za oblikovanje ukrepov in priporočil za spodbujanje podaljšanega zaposlovanja in odloženega upokojevanja.
Aktivno in zdravo staranje
Ker je v vseh starostnih obdobjih in v vseh okoljih zdravje ključna razvojna vrednota, je vse socialne, ekonomske in družbene vsebine aktivnega in zdravega staranja potrebno povezovati z njegovo nadgradnjo. Zdrave navade naj postanejo ena od prvin bodoče kulture staranja in splošna družbena vrednota.
Neodvisno življenje
Dolgotrajno oskrbo bi morali prepoznati kot novo disciplino, v okviru katere naj bi se skrb za starejše premaknila iz formalnih institucij v domačo oz. skupnostno oskrbo. Cilj je predlagati postavitev integriranega sistema dolgotrajne oskrbe na ravni države, ki bo finančno vzdržen, dostopen, usmerjen na uporabnika

Aktualno

1. oktober 2023 – Mednarodni dan starejših

29/09/2023

Vsako leto 1. oktobra obeležujemo Mednarodni dan starejših #UNIDOP2023 #OlderPersonsDay. Ta dan je bil razglašen za praznovanje in ozaveščanje o prispevku starejših ljudi k družbi ter o izzivih, s...

Vseslovenska akcija »Pokloni čas, polepšaj dan«

7/09/2023

Kdaj bo akcija potekala?

Vseslovenska akcija »Pokloni čas, polepšaj dan« bo intenzivneje potekala med 29. septembrom in 1. oktobrom 2023, ko...

1
2
3

Dogodki

Clive Needle, EuroHealthNet - komentar na zadnje srečanje in projekt AHA.SI

Na povezovalnem srečanju se nam je pridružil pomemben gost, gospod Clive Needle, direktor organizacije EuroHealthNet. Na kratko nam je predstavil organizacijo, iz katere prihaja, njihovo vlogo v oblikovanju evropskih politik ter podal mnenje o pomembnosti dosežkov projekta AHA.SI ne samo za našo državo, temveč za širši evropski prostor. Gospoda Cliva Needla smo po konferenci zaprosili za kratek vtis o konferenci in za odziv na proces priprave podlag za strategijo staranja v okviru AHA.SI...

Partnerji projekta Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji

V projektu AHA.SI sodeluje več partnerskih organizacij, vodi ga Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.