Zaključni dokumenti projekta s predlogi ukrepov

Zadnja konferenca je namenjena pregledu predlaganih rešitev na področju podaljšanega zaposlovanja in odloženega upokojevanja, predupokojitvenih aktivnosti, preventive padcev, dolgotrajne oskrbe in drugih izbranih tem v programu. Vsi predlogi, ki so v gradivih bodo izpostavljeni javni razpravi in iskanju konsenza med udeleženci iz različnih sektorjev in strokovnih področij dela.

Del konference bo namenjen izključno vašim vprašanjem, zato vas vabimo, da nam postavite vprašanja in jih pošljete na naslov aha.si@nijz.si.

Vabljeni k pregledu gradiv s predlogi ukrepov posameznih vsebinskih sklopov. 

PODALJŠANO ZAPOSLOVANJE IN ODLOŽENO UPOKOJEVANJE: Z aktivnostmi podaljšanega zaposlovanja spodbujamo delodajalce, delojemalce in državo, da zagotavljajo ustrezne delovne pogoje in spodbujajo uporabo, vzdržujejo ter nadgrajujejo delovne zmožnosti (znanje, veščine in kompetence) zaposlenih in tako podaljšujejo zaposlitveno dobo. Z aktivnostmi na področju odloženega upokojevanja spodbujamo odlaganje odločitve o upokojitvi v korist daljše aktivne udeležbe na trgu dela.

Podaljšnajo zaposlovanje in odloženo upokojevanje

PREDUPOKOJITVENE AKTIVNOSTI: S hitro starajočim se prebivalstvom so povezani številni družbeni in politični izzivi, zato je vzdrževanje aktivne in zdrave populacije do starosti in v starosti izjemnega pomena za sodobno družbo. Ukrepi, usmerjeni v reševanje te problematike, so predpogoj za gospodarsko uspešnost družbe in blaginjo njenih prebivalcev. Pred upokojitvene aktivnosti oziroma priprave omogočajo delavcem, ki odhajajo v pokoj, pridobivanje informacij in veščin za dejavno, kakovostno in zdravo staranje in starost..

PREVENTIVA PRED PADCI: Javno-zdravstveni pomen bolezni in poškodb ocenjujemo po njihovi razširjenosti in zdravstvenih, socialnih ter ekonomskih posledicah. S tega stališča sodijo poškodbe med najbolj pomembna področja javnega zdravstva. V največji meri so posledica padcev.

Predlogi strateških usmeritev na področju preventive padcev med starejšimi

DOLGOTRAJNA OSKRBA je področje, ki s staranjem prebivalstva vse bolj stopa v ospredje. Še nedolgo nazaj je bila dolgotrajna oskrba stvar posameznika oziroma njegove družine, skladno z družbenimi spremembami pa postaja vse bolj nepogrešljiva sestavina socialne varnosti, kar še zlasti velja za gospodarsko  razvitejše  države  sveta. Zaradi  staranja prebivalstva  in  s  tem  povezanega  povečanja števila ljudi s kroničnimi degenerativnimi boleznimi med starejšimi in tako tudi porasta števila ljudi, ki  potrebujejo  pomoč  druge  osebe  pri  opravljanju  dnevnih  življenjskih  opravil,  dobiva  področje dolgotrajne oskrbe v družbi vse vidnejšo vlogo, ob tem pa se v gospodarsko razvitem svetu odpirajo nekatera pomembna vprašanja.

Vabljeni k pregledu gradiv s predlogi ukrepov posameznih vsebinskih sklopov. 

 

 

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.