Izdali smo znanstveno monografijo z naslovom Predupokojitvene priprave za zdravo in aktivno starost

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje smo kot nadgradnjo aktivnosti, ki so potekale v okviru projekta AHA.SI, izdali znanstveno monografijo z naslovom Predupokojitvene priprave za zdravo in aktivno starost. Njen namen je predstaviti krepitev zdravja v obdobju zaključevanja poklicne kariere. Pri tem smo želeli na področju priprav starejšega posameznika na spremembe, ki se v njegovem življenju dogajajo ob upokojitvi, orisati stanje v Sloveniji in v širšem evropskem prostoru ter oblikovati sistematične predloge političnih ukrepov za večje opolnomočenje ljudi, ki zapuščajo delovno aktivno življenje.  

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.