Aktivnosti na področju duševnega zdravja starejših

V Sloveniji je bil 27. marca 2018 sprejet Nacionalni program duševnega zdravja 2018-2028 (Program MIRA), s čimer je bilo prvič v zgodovini Slovenije celostno naslovljeno področje duševnega zdravja. Slednje namreč predstavlja enega izmed temeljnih stebrov zdravja in dobrobiti vsakega posameznika. Program MIRA zajema ukrepe in aktivnosti, usmerjene v krepitev duševnega zdravja in blagostanja, preprečevanje duševnih motenj, varovanje pravic in skrb za ljudi s težavami v duševnem zdravju. Program ključno razširja skrb za duševno zdravje od samega zdravljenja k preventivnim ukrepom in aktivnostim, usmerjenih v zaščito vseh ranljivih posameznikov iz vseh starostnih skupin kot tudi njihovih družin.

Cilj programa MIRA je vzpostaviti dobro podporno okolje na vseh področjih varovanja duševnega zdravja. Službe in storitve poskuša približati uporabnikom in jih spodbuditi k zgodnjemu iskanju pomoči ter tako zmanjšati institucionalizacijo na področju duševnega zdravja. S tem namenom povezuje službe vseh odgovornih sektorjev predvsem znotraj zdravstva, socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja ipd.

Slika 1: Zemljevid Centrov za duševno zdravje odraslih, vzpostavljenih v letu 2021. Aktualni seznam je dostopen na spletni strani programa MIRA

V sklopu Programa MIRA je bila v letu 2020 oblikovana med drugim tudi Interdisciplinarna skupina za duševno zdravje starejših, ki poglobljeno naslavlja problematiko krepitve duševnega zdravja, preprečevanja ter destigmatizacije duševnih motenj. V okviru skupnega dela sta ob koncu leta 2021 nastala knjižica za opolnomočenje prostovoljcev pri njihovem delu s starejšimi ter letak za promocijo prostovoljstva v tretjem življenjskem obdobju. Prav tako so v drugi polovici leta spodbudili slovenske občine k organizaciji dogodka Dan odprtih vrat za starejše, z namenom, da se starejši občani in njihovi svojci informirajo o aktivnostih in storitvah, ki so jim v pomoč in oporo v njihovem lokalnem okolju. Župane oziroma predstavnike središč slovenskih zdravstvenih regij so pozvali tudi k organizaciji Sejma dolgožive družbe, ki pa je bil namenjen povezovanju vseh deležnikov, ki tako ali drugače delajo s starejšimi. Več o izkušnjah občanov in predstavnikov občin lahko preberete v promocijskem poročilu o izvedenih aktivnostih.

Slika 2: Dan odprtih vrat za starejše v Občini Hrastnik. Vir: arhiv občine Hrastnik.

Na spletni strani Programa MIRA lahko najdete tudi izbrane prispevke s področja duševnega zdravja starejših:

Vabljeni tudi k ogledu drugih vsebin.

Pripravile: Olivera Stanojević Jerković in Sanja Tkalec

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.