Predupokojitvena priprava na starost

Predupokojitvena priprava na starost vsebinsko osmišlja podaljševanje aktivnega in zdravega življenja z namenom, da bi se kolikor mogoče dolgo ohranjalo tudi po zaključenem zaposlitvenem obdobju. Po upokojitvi ostajajo znanje in izkušnje starejših neizrabljeni družbeni kapital, obstoječa zakonodaja ga prej onemogoča kot spodbuja.

Namen področja predupokojitvenih aktivnosti je po posvetovanju z odgovornimi in nevladnimi deležniki pripraviti izhodišča za pripravo strateškega dokumenta, ki naj bi nakazoval smeri ukrepanja do leta 2020. Med drugim bodo izpostavljena naslednja vprašanja:

Kako naj potekajo zadnja leta poklicnega življenja in na kakšne spremembe je jutrišnje upokojence potrebno pripraviti?

V kolikšni meri slovenski upokojenci posredujejo svoj potencial družbi po kazalnikih aktivnega in zdravega staranja (Active Ageing Index - AAI)?

Kaj bi bilo potrebno ukreniti, da bi se Slovenija po družbeni vključenosti potencialov starejših približala razvitim državam v okviru EU27?

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.